• Foto: Dorpsjournalist.nl

Gemeente gaat vastgoed op orde brengen

HEUVELRUG De gemeente heeft ingestemd met de geactualiseerde visie op gemeentelijk vastgoed. Hierbij maakt de gemeente geld vrij om het gemeentelijk vastgoed op een redelijk niveau te brengen en te blijven onderhouden.

Er bestond al een visie op vastgoed uit 2012. Maar deze visie was toe aan actualisatie door voortschrijdend inzicht op bijvoorbeeld de gebieden van sociaal domein en duurzaamheid. De lijn is nu om alleen vastgoed aan te houden, dat bijdraagt aan maatschappelijke of strategische doelen (bijvoorbeeld ontmoeting in de dorpen). Daarnaast houdt de gemeente vastgoed aan voor de publieke dienst (gemeentehuis en werven) en vastgoed dat onverkoopbaar is (bijvoorbeeld monumenten). Dit betekent dat de gemeente in totaal 49 panden/objecten aanhoudt.

Om financieel in control te zijn heeft de gemeente per pand een meerjarenonderhoudsplan laten opstellen, waardoor de kosten voor de komende twintig jaar inzichtelijk zijn. Wethouder Gerrit Boonzaaijer: ,,Ik ben blij dat we nu een meerjarenperspectief hebben en we ons gemeentelijk vastgoed op een fatsoenlijk niveau kunnen onderhouden."

VASTGOEDLOKET Binnen de gemeentelijke organisatie richt de gemeente een vastgoedloket in, waar alle ruimtevraag en aanbod samenkomt. In de eerste fase zal dit nog intern gericht zijn. Maar het streven is om ook vraag en aanbod van maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld woningbouwverenigingen, zorgvastgoed en dergelijke) te koppelen.

DUURZAAMHEID De duurzaamheidambitie van de gemeente ligt hoog: in 2035 is het gemeentelijk vastgoed energieneutraal en in 2050 aardgasvrij. De komende maanden brengt de gemeente in beeld wat deze ambitie aan lasten en baten met zich meebrengt voor het gemeentelijke vastgoed. De resultaten geeft zij mee als input voor het nieuwe college- en raadsprogramma.