• Archief BDUmedia

Gemeente blijft gevaarlijke stoffen weren uit dorpskernen

HEUVELRUG De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil voorkomen dat vervoerders met gevaarlijke stoffen door de dorpskernen rijden. Daarom heeft de gemeente in 2007 een route gevaarlijke stoffen ingesteld die via de A12 loopt. Door gewijzigde landelijke wetgeving heeft het college besloten om de route te actualiseren.

De gemeente vindt een gezonde leefomgeving voor inwoners belangrijk. De route zorgt ervoor dat de gemeentelijke en provinciale wegen in de gemeente vrijgesteld zijn van transport van gevaarlijke stoffen. Hierdoor blijven de risico's beperkt en beheersbaar. Wethouder Rob Jorg: ,,Transporteurs met een bestemming in de gemeente moeten een ontheffing aanvragen bij de ODRU (Omgevingsdienst Regio Utrecht). Zou houden we zicht op het aantal transporten met gevaarlijke stoffen."

In het ontwerp blijft de gewijzigde route (grotendeels) beperkt tot de snelweg. Het ontwerp van dit besluit ligt ter inzage van week 21 tot week 26, waarbij het mogelijk is om zienswijzen in te dienen.