• De delegatie uit Utrechtse Heuvelrug luistert geïnteresseerd naar Erik Mol van gemeente Bronckhorst

    Wilco Willemse

Gemeente bezoekt eerste solarpark

HEUVELRUG Een delegatie uit Utrechtse Heuvelrug bezocht afgelopen maandag solarpark 'De Kwekerij' in Hengelo, gemeente Bronckhorst. Daar staan 6.978 zonnepanelen opgesteld die genoeg energie leveren voor 550 huishoudens. Wat dit park uniek maakt, is dat het niet slechts een opstelling is waarbij gestreefd is naar maximale opbrengst. De zonnepanelen staan in een heus natuurpark, waarbij natuurwaarden in stand zijn gebleven en recreatie wordt gestimuleerd. Schapen begrazen de bodem en er zijn wadi's aangelegd en inheemse kruiden ingezaaid.

Wilco Willemse

Gemeente Bronckhorst, met 36.000 inwoners en 44 dorpen vooral een plattelandsgemeente, kampt met krimp. De gemeente had daar een stuk grond aangekocht van zeven hectare, waar 155 woningen op gerealiseerd moesten worden.

Uiteindelijk bleek er geen behoefte aan woningen en bleef Bronckhorst zitten met de grond.

BREED GEDRAGEN Een van de gemeentelijke beleidsmedewerkers, Erik Mol, had een idee voor een solarpark en de gemeente gaf alle ruimte om dat idee uit te werken. Mol: ,,Vanaf het begin is de buurt betrokken bij het project. Alles hebben we samen met ze gedaan en dat heeft tot een breed gedragen plan geleid. Dat ging zelfs zo ver, dat de omwonenden verschillende panelen in hun tuin hebben gehad, om te zien welke de minste schittering gaf. Nu zijn ze zelfs mede-beheerder van het park."

NIET BEPERKEN Burgemeester van Bronckhorst is Marianne Besselink: ,,We zijn enorm trots dat wij het enige solarpark van Nederland hebben kunnen realiseren. Heel fijn dat Utrechtse Heuvelrug nieuwsgierig is naar ons project, ik hoop dat daar ook zo'n park kan komen. Als tip wil ik het college en de raad meegeven, dat wij het plan als gemeente niet hebben willen beperken. Uitgangspunt was voor ons zo min mogelijk bemoeienis te hebben, maar juist ruimte te geven, te ondersteunen en vertrouwen uit te stralen."

INITIATIEF Werner van Katwijk, raadslid in Utrechtse Heuvelrug, nam het initiatief voor de excursie: ,,Het project in Bronckhorst was me al eens onder ogen gekomen en bracht voor mij twee persoonlijke doelstellingen bij elkaar, namelijk verduurzaming en uitbreiding van biodiversiteit. Als je nu hier ziet hoe mooi dat kan uitpakken, begrijp ik wel dat er geen bezwaren kwamen op het plan."

AMBITIES Natuurlijk is de situatie in Heuvelrug anders en dat onderkent Van Katwijk.

,,Nu dit plan willen uitvoeren is kansloos. Hier ligt geen grond voor het oprapen en de gemeente heeft de centen niet om snel te handelen. Ik hoop dat we wel nu naar mogelijkheden kunnen zoeken om onze ambities waar te maken. Het zoeken naar locaties en samenwerkingspartners kan nu al starten."