Gemeente in actie tegen fraude en geweld (update)

HEUVELRUG - Met twee onverwachte controles gaat de gemeente dit jaar de strijd aanbinden met woon-, uitkerings- en belastingfraude. door Michiel SchaaijDaarbij wordt ook gekeken naar openstaande boetes, overbewoning en brandveiligheid. De nieuwe, integrale aanpak komt voort uit een succesvolle proef in 2013, toen voor het eerst in samenwerking met politie, woningbouwcorporaties, sociale dienst en andere instanties woningen werden gecontroleerd. Volgens de gemeente was er in bijna alle geïnspecteerde panden sprake van onrechtmatigheden.Verder richt de gemeente zich op veiligheid. De doelstelling van het integraal veiligheidsplan is om de komende vier jaar het aantal woninginbraken ten opzichte van 2011 met 20 procent terug te dringen. De lat ligt op maximaal 287 inbraken in 2018. Veel voorkomende criminaliteit zoals autokraken, fietsendiefstallen en vernielingen moeten tot het niveau van 2013 worden beperkt. Op het gebied van geweldsmisdrijven richt Utrechtse Heuvelrug zich de komende jaren vooral op huiselijk geweld en op agressie tegen politie, ambulancepersoneel, brandweerlieden en andere professionals. Straatroof, overvallen en mishandeling - krijgen geen prioriteit in het gemeentebeleid.* Lees meer in De Kaap van vrijdag 2 januari.