• Archief BDUmedia

Geen renovatie maar nieuwbouw voor Zonheuvelschool

DRIEBERGEN De Zonheuvelschool wordt niet gerenoveerd, maar krijgt nieuwbouw. Dat heeft het college dinsdag besloten. Vorige maand werd al bekend dat er een aanzienlijk tekort op het vastgestelde budget was. De opknapbeurt voor de christelijke basisschool aan het Burgemeesterpark zou bijna net zoveel gaan kosten als het bouwen van een nieuwe school.

Michiel Schaaij

Onderwijswethouder Chantal Broekhuis (CDA) spreekt van ,,een lastige keuze", omdat de gemeente voor beide scenario's flink in de buidel moet tasten. Bovendien levert het besluit om op het perceel van De Zonheuvel een nieuw schoolgebouw neer te zetten, een vertraging op van zeker anderhalf jaar.

TIJDELIJK Het schoolbestuur heeft tegenover de gemeente een voorkeur uitgesproken voor renovatie, zodat leerlingen en onderwijspersoneel minder lang zijn aangewezen op de tijdelijke huisvesting aan het Jagerspad en Het Oostrom. Maar bij de afweging van beide opties hebben burgemeester en wethouders toch gekozen voor nieuwbouw.

OVERSCHRIJDING De renovatie kende een budgetoverschrijding van bijna 44 procent. Daardoor zou de verbouwing in totaal bijna 3,5 miljoen euro gaan kosten, zegt Broekhuis. Volgens de wethouder is dat vergelijkbaar met de prijs van vervangende nieuwbouw. Volgens de regels mogen de kosten van renovatie die van nieuwbouw niet overschrijden.

SCHAARSTE Dat het opknappen van de Zonheuvelschool zoveel duurder dreigde uit te pakken, komt volgens de gemeente vooral door hogere materiaalkosten en door schaarste in de bouwsector. De budgetoverschrijding kwam pas aan het licht tijdens de aanbestedingsprocedure en zorgde voor een flinke vertraging.

WONINGEN Broekhuis wil nu gaan onderzoeken, of het nieuwe gebouw van de Zonheuvelschool kan worden gecombineerd met huisvesting voor de kinderdagopvang en de vroegschoolse educatie. Daarnaast ziet de wethouder mogelijkheden voor de bouw van een aantal seniorenwoningen op hetzelfde terrein.