• Roos Koole

Geen paniek rond jeugdzorg

HEUVELRUG De gemeente zet geen rem op de jeugdzorg. Dat verklaren wethouders Henk Veldhuizen (CDA) en Hans Nijhof (fractie Open) naar aanleiding van een publicatie in het vakblad Binnenlands bestuur. Uit een onderzoek van de NOS en Binnenlands Bestuur kwam naar voren dat er in de helft van de 228 ondervraagde gemeenten zoveel beroep op jeugdzorg wordt gedaan, dat het geldpotje voor heel 2017 nu al op is.

Michiel Schaaij

Wethouder Veldhuizen meldt voor Utrechtse Heuvelrug een ,,niet schrikbarend tekort" van zo'n vijf ton op de jeugdzorg. Maar volgens Veldhuizen kan dat bedrag door een eerdere reservering gemakkelijk worden opgevangen. ,,We moeten heel erg alert zijn, maar vooralsnog ziet het er voor ons niet zo verkeerd uit", aldus de wethouder.

TREND Beide wethouders benadrukken dat er in de Heuvelrugdorpen veel gebruik gemaakt wordt van de jeugdzorg, maar dat er geen sprake van kan zijn dat cliënten worden geweigerd. De stijgende trend is een landelijk verschijnsel want bijna driekwart van de ondervraagde gemeenten ziet het aantal zorgvragen stijgen. Ook wordt de hulpvraag steeds zwaarder, zo blijkt uit het onderzoek.