Geen nieuwe school aan de Tromplaan

DOORN De gezamenlijke nieuwbouw van de basisscholen Sterrenboog en Dalton Nicolaas is op de lange baan geschoven. Het was de bedoeling om op het terrein van de Sterrenboog aan de Tromplaan een splinternieuwe school te bouwen. Maar volgens onderwijswethouder Henk Veldhuizen (CDA) is dat plan van de baan. De twee basisscholen willen nog steeds onder één dak, maar ze richten hun pijlen nu op het terrein van de huidige marinierskazerne. Dat komt vrij als de toekomstige kazerne in Vlissingen over drie jaar wordt opgeleverd.

Michiel Schaaij

Veldhuizen denkt dat de realisatie van een gezamenlijke school op het kazerneterrein zomaar tien jaar in beslag zou kunnen nemen. In afwachting daarvan heeft de Daltonschool Nicolaas aan de IJskelderlaan twee oude noodlokalen vervangen. De kosten daarvan bedroegen 112 duizend euro en die komen voor rekening van de gemeente.