• Google Maps

Geen geld voor politieke verlanglijst

HEUVELRUG Het raadsprogramma kan op de schroothoop. Afgelopen voorjaar werd nog wekenlang onderhandeld over de mooie voornemens van de Heuvelrugpolitiek. Maar nu de financiële tegenvallers zich aaneen rijgen, wil het college af van die politieke verlanglijst. Dat levert alvast een voordeel op van vijf ton, zo heeft financieel wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) becijferd.

Michiel Schaaij

GESCHRAPT Nadat eerder deze maand duidelijk werd dat Utrechtse Heuvelrug de komende jaren voor 24 miljoen euro aan investeringen moet schrappen, bracht zorgwethouder Hans Waaldijk (Open) deze week miljoenentekorten in het sociale domein naar buiten. Om die financiële rampspoed te lijf te gaan, heeft het college om te beginnen het grootste deel van het raadsprogramma geschrapt.

UITZONDERING Als de gemeenteraad volgende week akkoord gaat, kunnen Boonzaaijer en zijn ambtenaren op zoek naar verdere bezuinigingen. Een uitzondering wordt gemaakt voor de deelname aan het Nationaal Park en het Veiligheidshuis, dat is een regionaal samenwerkingsverband van justitiële organisaties, zorgorganisaties en gemeenten. Ook de voorbereidingen om de Heuvelrugdorpen aardgasvrij te maken, gaan gewoon door.

PREVENTIE Aan het bezuinigingsmes van wethouder Boonzaaijer ontsnappen verder de inzet van de Stichting Buurtgezinnen en de preventieve ondersteuning van kinderen bij een echtscheiding. Maar daarmee is het goede nieuws wel op. Voor 2019 moet in het gunstigste scenario nog 2,9 miljoen euro aan ombuigingen worden gevonden. Als het tegenzit kan dat bedrag bijna verdubbelen.

ONTSTEMD Burgemeester Frits Naafs is ontstemd over de oorzaak van de miljoenentekorten in het sociale domein. De regering heeft zorgtaken doorgeschoven naar de gemeenten, zonder daarbij een toereikend budget beschikbaar te stellen. ,,Dat kan zo niet doorgaan", aldus Naafs. Maar wethouder Boonzaaijer verblikt of verbloost niet van de cijfers. ,,Het is slecht nieuws, maar ik ben wel blij dat we nu inzicht hebben in de cijfers", zegt hij.