• Joëlle Kelderman

Geen geld voor fietsbeleid

HEUVELRUG Fietsers dreigen het slachtoffer te worden van de bezuinigingsplannen van de gemeente. Als de voorstellen van het college ongewijzigd worden aangenomen, lijkt er van het eerder vastgestelde fietsbeleid de komende jaren weinig over te blijven. Verkeerswethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) heeft een bezuinigingslijstje bij de gemeenteraad ingeleverd.

Michiel Schaaij

VEILIGHEID Bij de fietsprojecten die volgens Boonzaaijer best geschrapt of uitgesteld kunnen worden, zijn verbeteringen aan het fietspadennetwerk en recreatieve fietsroutes. Verder is er in de collegeplannen voorlopig geen geld meer voor betere fietsenstallingen. Ook worden maatregelen geschrapt die bedoeld waren om de veiligheid voor fietsers in het buitengebied te vergroten.

VERKEERSLESSEN Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke fietspaden wordt uiteraard wel gewoon uitgevoerd. Maar er is geen budget meer voor verkeerslessen aan kinderen en ouderen. Daarmee wordt jaarlijks tienduizend euro bespaard. De bezuiniging die het meeste geld oplevert, is het cancelen van een nieuw fietspad tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede.

LEKDIJK Omdat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de komende jaren de Lekdijk gaat versterken, zou dat het ideale moment zijn om de gevaarlijke route op te waarderen. Maar wat het college betreft kan de aanleg van een vrijliggend fietspad over de dijk niet langer op Heuvelrugs geld rekenen. Financieel gezien ligt die beslissing voor de hand, want daarmee wordt in één klap een bezuiniging van 1,2 miljoen euro binnengeharkt.  

BUSHALTES Behalve het fietsbeleid wordt ook het openbaar vervoer kind van de rekening. Zo blijven subsidies voor verduurzaming van het OV achterwege en wil de gemeente niet mee betalen aan de verbetering van bushaltes. Verder zit de plaatsing van spiegels om aanrijdingen met wilde dieren te voorkomen er niet meer in. In totaal lopen de verkeersbezuinigingen op tot ruim 2,2 miljoen euro in 2023, terwijl jaarlijks ook tonnen aan exploitatielasten wordt bespaard.