• Gedeputeerde Dennis Straat (tweede van links) in gesprek met voorstanders van een fietstunnel.

    Edith Hazelzet

Gedeputeerde bij Donderbergrotonde

LEERSUM Dennis Straat, namens de VVD gedeputeerde mobiliteit bij de provincie Utrecht, kwam maandagochtend vroeg persoonlijk de verkeerssituatie op de Donderbergrotonde bekijken. Vertegenwoordigers van Dorpsnetwerk Leersum, politieke partijen, omwonenden, de Fietsersbond en bezorgde ouders stonden hem te woord over de toenemende onveiligheid voor fietsers, als er een bypass wordt aangelegd door de provincie.

Edith Hazelzet

Op de rotonde hing nog een bordje 'Pas op! Gevaarlijke bocht' van de Utrechtse Heuvelrugtocht voor wielrenners van zondag. Waar het fietspad van de Maarsbergseweg afbuigt richting Leersum kunnen de fietsers immers van vijf kanten komen; een meestal onbekend gegeven bij wielrenners van buitenaf. Het bordje illustreert dat de situatie nu al om goed opletten van de weggebruikers vraagt. Van de ontmoeting werd live verslag gedaan door RTV Utrecht.

Robert-Jan Booij van 'Utrecht is wakker' ondervroeg behalve bovengenoemde partijen over hun standpunten, ook passerende fietsers en automobilisten; zij wilden unaniem een fietstunnel. Gedeputeerde Straat bleek op de hoogte van het dossier, dat de dag na zijn aantreden op 19 maart al door wethouder Henk Veldhuizen bij hem onder de aandacht werd gebracht. Ook de petitie voor een fietstunnel, die inmiddels ruim 1750 keer ondertekend is, was hem bekend.

GEVAREN Tussen de radioverslagen door legden Ron Tichelaar (voorzitter Dorpsnetwerk) en Teun Monster (oud-conrector Revius Doorn) aan Dennis Straat uit, wat de situatie met een bypass voor fietsers én auto's zou betekenen. Hiervoor brachten zij een inzichtelijke kaart mee, die door het Dorpsnetwerk speciaal werd gemaakt ter ondersteuning van de petitie. ,,Het wordt op zoveel punten gevaarlijker voor fietsers. Zowel op de Maarsbergseweg als op Rijksstraatweg moeten zij straks drie rijbanen kruisen, zonder voorrang en met sneller rijdend verkeer. Een tunnel lijkt ons de enige mogelijkheid om de veiligheid van alle verkeer te garanderen", zegt Tichelaar.

Monster vult aan: ,,De ruimte om hier een bypass aan te leggen, is sowieso erg krap. We hebben op dat korte stukje aan de ene kant te maken met de uitrit van Beau Lieu, en bovendien moeten hier ook nog de brommers en scooters van de hoofdrijbaan af en het fietspad op. Aan de andere kant komt de uitrit van het Nieuwe Donderbergcomplex en moeten de auto's op de reguliere rijbaan met de auto's op de bypassbaan gaan ritsen."

DAGELIJKS In de tijd dat Straat aanwezig was, ging er drie keer een auto op de rem in verband met een fietser en reed er zelfs een auto tegen het verkeer in de Maarsbergseweg op. De doorstroming was verder goed te noemen, zeven bussen passeerden de rotonde zonder vertraging ter plekke. Het fietsverkeer was tussen 7.15 uur en 8.00 uur nog niet op zijn drukst, door het tijdstip en doordat Schoonoord Maarsbergen al meivakantie heeft. Ingrid Keuning, bezorgde moeder van twee dochters op Revius Doorn, ging ook in gesprek met Straat: ,,Zit je straks in de auto op de linkerbaan, dan zie je door verkeer op de bypass rechts naast je, aankomende fietsers nog slechter dan nu. Ik hoor dat hier nu al bijna dagelijks iets gebeurt."

Zij vreest dat in de nieuwe situatie dodelijke ongelukken zullen plaatsvinden, net zoals in Cothen voordat daar de fietstunnel aangelegd werd. Straat bracht daar tegenin dat deskundigen zich zullen buigen over zo optimaal mogelijke zichtlijnen. Hij twitterde na afloop van zijn bezoek dat hij een goed beeld had gekregen van de situatie: ,,Ik ga de opties nog eens goed afwegen voordat een definitief besluit wordt genomen over de bypass." Hij liet doorschemeren dat hij een tunnel erg duur vond, en dat er een derde alternatief is.