• Lex van Lieshout ANP

Financiële meevaller voor Utrechtse Heuvelrug

HEUVELRUG De tweede Financiële Bestuursrapportage sluit met een incidenteel overschot van ruim 1,9 miljoen, meldt de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Een deel hiervan komt doordat de doorlooptijd van diverse grote projecten (ondertunneling Maarsbergen, Stationsgebied Driebergen) langer is dan verwacht.

Daarnaast keert de Rijksoverheid jaarlijks bedragen uit voor gemeentes in de zogenoemde mei-, september- en decembercirculaires. Deze uitkering leidt dit jaar tot extra gelden voor de gemeente van 662.000 euro. ,,Het is goed om te merken dat de transities goed lopen en de zorg op een hoog niveau wordt geleverd. Er is steeds beter zicht op de budgetten en er wordt structureel geld over gehouden. Dit is te vergelijken met het financieel beleid van onze gemeente. Er is sprake van een financieel meerjarig overschot, wat oploopt in 2020 naar 1,3 miljoen euro. Dit geld wordt ingezet op het juiste moment, om het duurzaam, nuttig en noodzakelijk te investeren", schrijft de gemeente in een persbericht.