• ISZ De Brug
  • ISZ De Brug

Feestelijke start bouw Landgoed Beukenstein

DRIEBERGEN De start van de bouw van Landgoed Beukenstein werd woensdag 21 maart gevierd.  Wethouder Gerrit Boonzaaijer en Harm Hoekstra, directeur van De Brug, legden samen een vloerplaat op zijn plek. Deze feestelijke handeling werd met grote belangstelling gevolgd door vele omwonenden, medewerkers en cliënten van De Brug en andere geïnteresseerden. 

In een korte toespraak van Harm Hoekstra werd teruggeblikt op de lange periode die aan het bouwen vooraf is gegaan: ,,We hebben lang moeten wachten tot er echt groen licht was voor de start van de bouw van Landgoed Beukenstein. Maar nu zijn we op weg. Ook al moeten we nog even geduld hebben, we verwachten in juni 2019 de eerste bewoners van het nieuwe Landgoed Beukenstein te mogen verwelkomen. Mijn speciale dank gaat uit naar de buren. Want het bouwen van het nieuwe Landgoed Beukenstein brengt uiteraard ook overlast met zich mee. Ik waardeer hun medewerking en geduld." Ook Gerrit Boonzaaijer
haalde de hele procedure van aanvraag tot start van de bouw nog aan. Daarbij benadrukte hij: ,,Vaak zien we aan het aantal bezwaren dat er bij een aanvraag binnenkomt of er  draagvlak is voor het bouwen van een nieuw pand. Het aantal bezwaren dat is binnengekomen voor Landgoed Beukenstein is geen. Dat is natuurlijk prachtig." 

Na het leggen van de vloerplaat werd een toost uitgebracht op de bouw en kon men, zij het op gepaste afstand, een kijkje nemen op het bouwterrein.