• Provincie Utrecht

Feest bij gerestaureerde moestuin Landgoed Zuylestein

LEERSUM Met een feestelijke bijeenkomst vierde Stichting Beheer Historische Groenmonumenten vrijdag dat de historische moestuin van landgoed Zuylestein dit jaar in gebruik is genomen. Dit werd mogelijk na een periode van restauratie, mogelijk gemaakt door diverse fondsen waaronder het Fonds Erfgoedparels. Om de gezamenlijke inspanning bij de restauratie te onderstrepen, hing gedeputeerde Pennarts een vogelhuisje op met de namen van de fondsen.

De Stichting Beheer Historische Groenmonumenten Utrechtse Heuvelrug vierde de ingebruikname om alle betrokkenen te laten genieten van deze bijzondere tuin met fruitbomen en groenten. De bijeenkomst was ook bedoeld om alle betrokkenen te bedanken voor hun bijdrage - financieel, in natura of fysiek als vrijwilliger. De moestuin is elke vrijdag open van 10.00 tot 14.00 uur voor publiek. Landgoed Zuylestein houdt ook open dagen en evenementen zoals dineren in de moestuin.

Vanuit het Fonds Erfgoedparels is in 2014 40.000 euro geïnvesteerd in de moestuin van Landgoed Zuylestein. De historische aanleg is hersteld, inclusief de padenstructuur en kweekbakken. De totale kosten van de restauratie bedroegen 120.000 euro. In de cofinanciering is voorzien door de eigenaar en door een groot aantal fondsen zoals Prins Bernhard Cultuurfonds, K.F. Hein Fonds, van Bylandt en Oranjefonds.