• Archief BDU Media

'Extra woningen voor vluchtelingen nodig'

HEUVELRUG Er zijn extra woningen nodig voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Dat schrijven de woningcorporaties in hun gezamenlijk, meerjarig overzicht. Het gaat met name om de 21 statushouders, die tijdelijk in de personeelsflat van Bartiméus wonen. Ook voor de huisvesting van verwarde personen en zorgmijders moet de komende jaren extra worden gebouwd.

Michiel Schaaij

De verblijfsduur van de jonge vluchtelingen bij zorginstelling Bartiméus zou oorspronkelijk over iets meer dan drie jaar aflopen. Maar die afspraak is verlengd en de statushouders hebben nu tot uiterlijk augustus 2022 onderdak aan de Arnhemse Bovenweg in Doorn. Om ze vervolgens te laten doorstromen op de reguliere woningmarkt, moet extra worden gebouwd, vinden de wooncorporaties. Bij de start van het project zou de gemeente die bouwmogelijkheden al hebben toegezegd.

WOONVORM Daarnaast is volgens de wooncorporaties ook nieuwbouw nodig om woonvormen te realiseren voor kwetsbare inwoners. Volgens een voorlopige schatting gaat het om zo'n 50 mensen, die zelfstandig kunnen wonen maar wel ambulante zorg nodig hebben. Om overlastproblemen te voorkomen, wil de federatie van Heuvelrugse woningcorporaties deze specifieke groep niet geconcentreerd in één wijk huisvesten.

OVERLAST Alleen de kleine Maarnse woningvereniging hoeft, vanwege het geringe woningbezit, deze categorie inwoners niet over verschillende wijken te verspreiden. Bij de huisvesting van verwarde personen kan overigens gebruik worden gemaakt van de Wet bijzondere maatregelen groot stedelijke problematiek (Bmgs). Die geeft de burgemeester de mogelijkheid om overlastgevende bewoners gedragsaanwijzingen op te leggen.

TERUGHOUDEND In het gezamenlijk, meerjarig overzicht beloven Heuvelrug Wonen, Rhenam Wonen en de Woningbouwvereniging Maarn verder, dat ze een terughoudend verkoopbeleid blijven voeren. Vanwege de grote vraag naar sociale huurwoningen zijn de verkopen al zoveel mogelijk teruggeschroefd. Alleen in uitzonderingsgevallen worden nog huizen van de hand gedaan. In de praktijk komt dit neer op gemiddeld twee woningen per jaar per corporatie.