• Lex van Lieshout ANP XTRA

Extra tekort van 3 miljoen

HEUVELRUG Er heeft zich opnieuw een financiële tegenvaller voor de gemeente aangediend. Nog voordat de aangekondigde bezuinigingsoperatie van 5,6 miljoen euro goed en wel is ingezet, kampt wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) met een extra tekort van zo'n drie miljoen euro. Het college wijst met de beschuldigende vinger naar Den Haag en luidt de noodklok.

Michiel Schaaij

Het bedrag van drie miljoen euro ligt nog niet helemaal vast, Boonzaaijers ambtenaren zijn de komende week nog aan het rekenen. Volgens de wethouder zou het uiteindelijke tekort nog iets kunnen meevallen, maar een groter tekort is ook niet uitgesloten. Door de nieuwe ontwikkeling lijkt de recente consultatie van inwoners over het bezuinigingspakket alweer achterhaald te zijn.

SCENARIO'S Eerder dit voorjaar werd aan Heuvelruggers gevraagd, zich uit te spreken over een aantal bezuinigingsscenario's om de gemeentefinanciën in het gareel te houden. Maar volgens Boonzaaijer valt er nu niets meer te kiezen en moet het hele pakket bezuinigingsvoorstellen worden uitgevoerd. Alleen twee bibliotheken en consultatiebureaus mogen zelf aan de slag om de opgelegde bezuiniging te realiseren.

VERZET Het collegevoorstel om de bibliotheekfilialen in Amerongen en Maarn en de consultatiebureaus in Amerongen en Driebergen te sluiten, leidde tot verontwaardiging en verzet bij inwoners. Die sluiting is nu geen dictaat meer, maar de ingeboekte bezuiniging blijft gewoon gehandhaafd. Boonzaaijer sluit draconische maatregelen naar aanleiding van het nieuwe financiële tekort niet uit.

RAMPSPOED Als de ambtenaren klaar zijn met rekenen, moeten opnieuw politieke keuzes worden gemaakt om de financiële rampspoed het hoofd te bieden. Intussen zegt het college samen met andere gemeenten te lobbyen voor een hogere bijdrage uit Den Haag. Ook in andere gemeenten zal de kadernota - dat is de voorloper van de gemeentebegroting - met een tekort afsluiten. Gemeenten zijn boos dat ze van de regering te weinig geld krijgen voor de taken die ze moeten uitvoeren.