• Provincie Utrecht

Extra raadsvergadering vanwege 'treinoverleg' college

DOORN De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug houdt op donderdag 5 juli om 19.30 uur een extra vergadering. De vergadering is openbaar en vindt plaats in de raadzaal in het Cultuurhuis, Kerkplein 2 in Doorn. De voorzitter van de raad heeft deze vergadering uitgeschreven omdat hierom is verzocht door een aantal fracties in de gemeenteraad. De raad kan spreken met het college over het gesprek in de trein naar Maastricht en het blog hierover – naar aanleiding van het antwoord op de schriftelijke vragen. Dit antwoord wordt vrijdag verwacht.

In afwachting van de antwoorden en deze extra raadsvergadering staat het onderwerp vanavond niet op de agenda van de avond van de raad (aanvang 20.00 uur). Het betreft een beeld- en oordeelvormende bespreking over de programmaverantwoording 2017 en over de eerste bestuurlijke rapportage – daar zal de voorzitter van de vergadering ook op toezien. Fracties hebben hun vertegenwoordiging op deze onderwerpen toegesneden en hebben zich ook niet hoeven voorbereiden op een discussie.