• Burgemeester Naafs aan het woord tijdens de opening van de expositie.

    Danny van der Linden

Expositie over dorpsbrandweer

DRIEBERGEN Burgemeester Naafs heeft zaterdagmiddag de expositie over de brandweer Driebergen-Rijsenburg geopend. Volledig in stijl arriveerde de burgervader in een oude brandweerauto aan De Traaij bij het pand van de Stichting Vroeger & Nu.

Danny van der Linden

Na een openingswoord van voorzitter Arnaud van Holst mocht burgemeester Naafs de officiële opening verrichten door een digitaal brandje te stichten. De brandweermedewerkers uit verleden en heden keken belangstellend toe. Naafs vroeg ook aandacht voor de brandveiligheid bij mensen thuis. ,,Een brandmelder kost maar vijftien euro en kan levens redden. Toch heeft niet iedereen hem in huis", waarschuwde hij.

BRANDWEERHELMEN Tijdens de expositie zijn diverse attributen te zien die te maken hebben met de brandweer. Zo kunnen bezoekers brandweerhelmen bezichtigen, maar zijn er ook schaalmodellen van brandweerauto's, foto's en onderscheidingen te zien. ,,We zijn ongeveer een half jaar bezig geweest met de organisatie van deze expositie", vertellen Ton van Bommel en Gerard van Leeuwen. ,,Dit onderwerp is heel interessant omdat er veel meer bij de brandweer komt kijken dan veel mensen denken. Daarnaast heeft het lokale brandweerkorps een rijke historie die wij hier graag belichten."

Namens de brandweer was Maarten van Geresteijn aanwezig. ,,Ik ben best trots op deze expositie, al moet ik zeggen dat wij alleen maar hebben gefaciliteerd. Het echte werk is vooral gedaan door de mensen van Vroeger & Nu Driebergen-Rijsenburg." Toch onderkent Van Geresteijn het belang van aandacht voor de brandweer. ,,Wij komen vaak als eerste ter plaatse. Voor de beeldvorming: landelijk is afgesproken dat de brandweer binnen acht minuten na een melding aanwezig moet zijn. Voor een ambulance geldt dat dat binnen een kwartier is. Er komt heel wat bij kijken."

REEHORST Er is tijdens de expositie ook aandacht voor befaamde branden uit de historie van het dorp. Of het nu gaat om de brand die het oude seminariegebouw in de as legde of de grootste brand die werd veroorzaakt door het neerstorten van een bommenwerper tijdens de tweede wereldoorlog: er is aandacht voor. Maar ook de brand die Kraaybeek en Villa De Reehorst teisterden staan met fotomateriaal vermeld.

Ook zijn er foto's van mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de brandweer in Driebergen-Rijsenburg. Van de brandweercommandanten hangen er portretten en mevrouw Van Oosthuyse, die in 1823 twee brandspuiten schonk aan Rijsenburg krijgt een keurige vermelding.

TOEKOMST Natuurlijk denken mensen bij de brandweer meteen aan het blussen van branden. Maar inmiddels is het werk van de brandweer veelzijdiger. Ook op de expositie komt dit aan de orde. Zo heeft de brandweer de laatste jaren dieren uit het water gered, geholpen bij hevige wateroverlast en stormschade, hulp verleend bij ongevallen in het verkeer en is men tegenwoordig ook veelvuldig betrokken bij reanimaties. ,,We hebben het afgelopen jaar veertig mensen gereanimeerd", aldus Van Geresteijn.

De brandweer van Driebergen-Rijsenburg is gespecialiseerd in het bestrijden van bosbranden. Burgemeester Naafs:,,Hiervoor zijn in de bossen brandputten aangelegd. Daardoor kunnen onze brandweermensen overal in de bossen water oppompen om te blussen. Ook heeft de veiligheidsrego Utrecht besloten nieuwe wagens te kopen die ook in de bossen goed uit de voeten kunnen." De expositie is nog tot september van dit jaar elke zaterdagmiddag te bezichtigen bij de Stichting Vroeger & Nu Driebergen-Rijsenburg aan de Traaij.