• Martijn Beekman

Experimenteren met de bijstand

HEUVELRUG Een deel van de 582 bijstandsontvangers in Utrechtse Heuvelrug mag meedoen aan een tweejarig experiment van de stad Utrecht. Die wil samen met de Universiteit van Utrecht gaan onderzoeken of de huidige bijstandsregels effectief genoeg zijn, zowel voor de gemeente als voor inwoners met een uitkering. PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken moet nog wel toestemming voor het Utrechtse experiment geven.

EXTRA GELD Deelnemers aan het stedelijke onderzoek worden in vijf groepen verdeeld en voor elke groep gelden andere bijstandsregels. Zo worden vijftig uitkeringsgerechtigden niet verplicht om te solliciteren en kunnen deelnemers uit die groep met vrijwilligerswerk 150 euro per maand extra verdienen. Een andere groep krijgt een hogere basisuitkering en moet daarvoor zonder vergoeding verplicht vrijwilligerswerk verrichten. Voor weer anderen blijven de huidige regels van toepassing.

STRAFKORTING Na verloop van tijd moet duidelijk worden welke invloed sollicitatieplicht, strafkortingen en beloningen hebben. Jongeren zonder voltooide opleiding, dak- en thuislozen, mensen met schulden en zelfstandigen mogen niet meedoen aan het bijstandsexperiment. Het onderzoeksproject gaat naar verwachting komend najaar van start en deelname is vrijwillig. De stad Utrecht becijfert de kosten op ruim vier ton, maar volgens wethouder Han Nijhof (GroenLinks/PvdA) hoeft Utrechtse Heuvelrug daar niet aan mee te betalen.