Einde advisering bestuur Stichting Vluchtelingkinderen 

DRIEBERGEN Nynke van Amerongen-Huizenga en Laurens Touwen hebben hun taak als adviseur van het bestuur van de Stichting Vluchtelingkinderen met ingang van 2 september beëindigd. Zij waren medio maart van dit jaar gevraagd om het bestuur van de stichting nader te adviseren. Het betrof begeleiding om de stichting op weg te helpen om een bij deze tijd passende bestuurlijke en organisatorische vorm te vinden en de binnen de stichting ontstane bestuurlijke problemen te helpen oplossen. Tegelijkertijd werd toen Nieko van Veen benoemd tot interim-manager van de Eurowinkel in Driebergen om de organisatorische problemen aan te pakken.  

Alle drie hebben zij de binnen de stichting aanwezige situatie in kaart gebracht ten behoeve van een stabiele en gezonde situatie. Over de invoering van de diverse adviezen buigt het bestuur zich al geruime tijd. Beide adviseurs hadden gehoopt dat sneller tot overname en invoering van hun adviezen zou zijn overgegaan door het bestuur. Dat bleek helaas niet het geval, mede vanwege recent gebleken gebrek aan overeenstemming tussen partijen. De voorgestelde veranderingen betroffen met name een noodzakelijke vernieuwing van het bestuur, een statutenwijziging en een fiscaal aantrekkelijk regime. Ook de begeleiding van het bestuur bij het zoeken naar toekomstige huisvesting van de Eurowinkel en andere activiteiten van de stichting (in plaats van Bosstraat 1) werd door de adviseurs opgepakt.

De ontstane situatie is voor de voorzitter Julia Bagrejeva reden geweest om op 3 september haar functie in het bestuur op te geven.

Beide adviseurs zijn niet beschikbaar voor commentaar.