• Na afloop van hun protest mochten de leerlingen met de supersnelle glazen lift naar de zeventiende verdieping van het Provinciehuis.

    Lyander Schmitz
  • Jelmer van Helmondt (12 jaar) licht toe wat voor fietstunneltje Leersum wil.

    Edith Hazelzet
  • De Meanderleerlingen ondersteunden Teun Monster tijdens zijn betoog voor een fietstunnel.

    Edith Hazelzet

'Eenvoudig tunneltje is genoeg'

LEERSUM Ondersteund door leerlingen uit groep 8 van Daltonschool Meander sprak het Dorpsnetwerk Leersum afgelopen maandag in tijdens een commissievergadering van de Provinciale Staten, voor een fietstunneltje op de Donderbergrotonde. Jelmer van Helmondt (12 jaar) overhandigde 1824 handtekeningen tegen een bypass en voor een tunneltje aan gedeputeerde Dennis Straat.

Edith Hazelzet

Teun Monster, gepensioneerd conrector van het Revius Lyceum in Doorn sprak in namens Dorpsnetwerk Leersum, dat de petitie initieerde. Omringd door de leerlingen met borden en spandoeken legde hij de commissieleden uit waarom een extra rijbaan geen goed plan is, en een tunneltje wel. Vervolgens overhandigde Jelmer van Helmondt de petitie. Vanaf komend schooljaar fietst hij, net als een aantal klasgenoten, dagelijks over de Donderbergrotonde. Hij benadrukte dat Leersum niet veeleisend is: ,,We zijn tevreden met een eenvoudig fietstunneltje. Als we maar veilig over kunnen steken." Namens het Verkeersberaad Utrechtse Heuvelrug lichtte Evert Verweij, tevens van de Fietsersbond, hun advies aan de gemeente voor een fietstunneltje toe aan de commissie. Het onderwerp was op de agenda gezet door de fractie van GroenLinks, die een aantal vragen had over de rotonde. PvdA statenlid Julie d'Hondt vroeg de leerlingen te kiezen tussen de Vueltastart in Utrecht van 2,1 miljoen euro - het vorige agendapunt - of een fietstunneltje. Ze kozen unaniem voor het laatste.

ONJUIST Vervolgens was het aan gedeputeerde Straat om vragen te beantwoorden. Volgens Straat was het nieuwsbericht, dat de provincie afziet van een bypass, niet helemaal juist: ,,We doen een heroverweging van alle varianten. Ook is een rotondedosseerinstallatie nog een optie. En de mogelijkheid van een fietstunnel is nog in onderzoek." Daarnaast noemde Straat een nieuwe variant die de gemeente heeft ontwikkeld. D66 fractievoorzitter Hugo Prakke, die bij de commissievergadering was, toonde zich hierover zeer verrast. ,,We hebben via een motie in de raad aangedrongen op onderzoek naar een fietstunnel door de provincie. Dan is het niet heel logisch dat er ondertussen binnen de gemeente is gewerkt aan een variant zonder tunnel. Deze variant is in ieder geval niet besproken in de gemeenteraad."

PARTICIPATIE? GroenLinks en de SP informeerden bij Straat in hoeverre hij de kennis en ervaring in het dorp zou benutten in zijn onderzoek naar de diverse oplossingen voor de problemen rond de rotonde. Straat gaf aan daarvoor niet veel te voelen als het dorp alleen maar een fietstunnel wil: ,,Dan kan ik wel voorspellen hoe dat gesprek zal verlopen." Ook noemde hij een bedrag van 7 miljoen euro voor twee fietstunnels. Dit onderbouwde hij verder niet. Voor het einde van het jaar neemt Straat een beslissing. Monster reageerde na afloop van de vergadering: ,,Dat is ineens 2 miljoen meer dan een paar weken geleden, heel bijzonder. En trouwens, wat nu als Leersum volkomen terecht een fietstunnel wil? We kunnen dat erg goed onderbouwen. We kunnen elkaar nu de rest van het jaar gaan bezighouden - wij met acties in de media en de provincie met allerlei onderzoeken - maar waarom trekken we niet samen op? Er is een pot VERDER voor mobiliteitsprojecten. Die is echt nog niet leeg. We hopen dat onze nieuwe verkeerswethouder Gerrit Boonzaaijer deze zaak vlot kan trekken."