• Gerard van Wijk

Duurzame toekomst van de Heuvelrug

DOORN Het Heuvelrugse bewonersinitiatief GoedVolk vertoont dinsdag 10 januari de documentaire 'Down to earth' in het Cultuurhuis. De documentaire ging dit jaar in première op het Nederlands Film Festival. ,,Een Nederlands gezin met drie kinderen stapt uit de rat-race en gaat op zoek naar een nieuw perspectief op het leven en onze doorgedraaide wereld. In de bossen van Upper Michigan raken ze bevriend met een clan van Native Americans. Dit is het begin van een reis die vijf jaar zal duren. Geïnspireerd door de wijsheid die ze aantreffen voelen ze zich geroepen om hun ontmoetingen vast te leggen. Uiteindelijk trekt het gezin een jaar met rugzak en camera de wereld rond en leven ze met inheemse stammen op zes continenten. Down to Earth is een wake up-call en baken van hoop voor de wereld van morgen."

Gerard van Wijk

Jeroen Beumer en Alexander Heijnen van GoedVolk onderschrijven het inzicht van de inheemse wijzen, uit oude traditionele culturen die de makers van de documentaire op hun reis ontmoetten. Heijnen: ,,Ik word geraakt door de intrinsieke boodschap die daar achter zit is: wij zijn zelf verantwoordelijk voor de toekomst. Eigenlijk zijn we daar ver vanaf geraakt. We zijn wel heel erg consument geworden, we beseffen niet meer waar alles vandaan komt.'

INVULLING Beumer vult aan: ,,Deze documentaire grijpt iedereen die hem ziet enorm aan. In die zin is het een eye-opener. En wat ik hoop is, dat het mensen in een actie modus brengt: we gaan wat doen. De film geeft invulling aan de eerste van een aantal inspiratieavonden die we in de komende maanden willen gaan organiseren."

GoedVolk bestaat uit een groep betrokken inwoners van Utrechtse Heuvelrug die een positieve impuls willen geven aan de duurzame ontwikkeling van onze regio door alle lokale talenten te verbinden. Iedereen is GoedVolk.

Alexander Heijnen: ,,We zijn op zoek naar het verhaal over onze duurzame toekomst en hoe we die willen inrichten. We denken na over de lange termijn met waar nodig concrete stapjes op de korte termijn. We willen dat doen door optimaal gebruik maken van de talenten van mensen. Gechargeerd: we mogen stemmen, we zijn een burger servicenummer, betalen belasting, maar het is eigenlijk van de zotte dat we onze talenten niet kunnen of willen gebruiken om die ten dienste te stellen van de duurzame toekomst van de Heuvelrug. Dan kunnen we lijdzaam afwachten en reageren op wat de politiek ons brengt, of we nemen zelf verantwoordelijkheid om die talenten te bundelen en te kijken hoe en wat we kunnen bijdragen."

ONDERWERPEN Twee actuele onderwerpen waar GoedVolk mee aan de slag is, zijn de herontwikkeling van het mariniersterrein en de toekomstvisie van de gemeente.

,,We missen nog het richtinggevende verhaal", vindt Heijnen. ,,Dat willen we gaan bouwen. En 'we' dat zijn zoveel mogelijk mensen die onderdeel willen zijn van dat verhaal, dat maken we uiteindelijk met elkaar."

Beumer: ,,We noemen het ook bewust geen visie, maar een verhaal. Een verhaal heeft een begin en een einde, maar aan dit verhaal kun je nieuwe hoofdstukken toevoegen. Het heeft een deel overlevering, dus je neemt mee wat er is en je bouwt het weer uit. Zo heeft het continuïteit en zal het worden aangepast aan wat de toekomst vraagt."

,,We willen ons laten inspireren door wat van buiten komt. Dan kom je op thema's als energieneutrale gemeente, rentmeesterschap van het verzorgingsgebied en bouwen aan sociale netwerken rondom zorg en veiligheid. De uitdaging is Utrechtse Heuvelrug als eerste gemeente in Nederland zelfvoorzienend te maken in voedselzekerheid, drinkwater, energie. We zijn op zoek naar experimenteeromgevingen, waarom zou de Heuvelrug niet zo'n experimenteeromgeving kunnen zijn. 'Down to Earth' biedt die inspiratie."

w [www.goed-volk.net