• Google Maps

Duizend euro voor poëzie over lokale thema's

HEUVELRUG Wethouder Hans Waaldijk (Open) wil een dorpsdichter benoemen, die kan fungeren als poëtisch ambassadeur voor de lokale cultuur van Utrechtse Heuvelrug. Van die 'Dichter op de Heuvelrug' wordt verbindende poëzie over actuele, lokale, culturele en maatschappelijke thema's verwacht. Dat staat in de nieuwe Heuvelrugse cultuurnota De kunst van het bloeien.

Michiel Schaaij

UITMARKT Het ambt van dorpsdichter wisselt elke vier jaar en wordt opengesteld voor bekende én onbekende dichters. Volgens Waaldijk is het idee afkomstig uit het culturele veld. Hij wil 1000 euro per jaar voor de dorpspoëet uittrekken. Op de culturele actielijst voor 2019 staat ook een onderzoek naar de behoefte aan een overkoepelende Uitmarkt voor de hele Utrechtse Heuvelrug.

DIGITAAL Verder wil Waaldijk dat er meer culturele evenementen worden georganiseerd rond erfgoedlocaties, zoals Huis Doorn en Kasteel Amerongen. Daarbij zou ook naar samenwerking met ondernemers gezocht moeten worden. Ook komt er een digitaal informatiepunt voor cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme. De gemeente moet zich volgens de nota meer richten op zichtbaarheid van en communicatie over cultuur.

CULTUURHUIZEN De komende jaren komt er meer aandacht voor de cultuurdeelname van jongeren, ouderen en inwoners met een beperking, zegt Waaldijk. Die doelgroepen moeten meer mogelijkheden krijgen om zich op cultureel gebied te ontplooien. De wethouder wil proberen om bestaande activiteiten voor hen naar de Heuvelrugse cultuurhuizen te halen. Ook aan nieuwe initiatieven wil hij zaalruimte of financiën ter beschikking stellen.

SCHAKEL Het totale cultuurbudget van de gemeente gaat niet omhoog. Waaldijks kunstbegroting bedraagt de komende periode onveranderd 173 duizend euro per jaar. Voor het onderwijs blijft de cultuurcoach een belangrijke verbindingsschakel. Die kost ruim 42 duizend euro per jaar, maar wordt bekostigd vanuit een rijksregeling. Over vier jaar moet 90 procent van de inwoners bekend zijn met de cultuurcoach.