• Bastiaan Gramser

Duidelijkheid over voormalig Hoek-terrein

DRIEBERGEN Over het bestemmingsplan van de panden op het voormalig Hoek-terrein aan de Driebergse Engweg komt begin 2017 duidelijkheid. Na de sloop van de benzinepomp staan er nog drie monumentale panden, waaronder de villa en wagenschuur. Momenteel wordt de villa bewoond door krakers om leegstand te voorkomen.

Bastiaan Gramser

Projectleider Paul Ham: ,,Momenteel onderzoeken we in overleg met alle partijen zoals de Eurowinkel wat de mogelijkheden zijn."

AH-TERREIN SGP-wethouder Boonzaaijer, die ruimtelijke ordening in zijn pakket heeft: ,,In de zomer van 2016 is het voormalig gemeentekantoor aan de Bosstraat, waar nu onder meer een kunstatelier en de Eurowinkel zit, verkocht aan een projectontwikkelaar die het pand gaat verbouwen tot appartementen.

Deze bouw begint 1 juli 2017. Tot die tijd onderzoeken we wat de heer Ham ook zegt de mogelijkheden om de organisaties die nu het huidige pand bewonen onder te brengen.

Naast de wagenschuur aan de Engweg is de voormalige gereformeerde kerk aan de Oranjelaan een mogelijke bestemming, al biedt deze locatie minder parkeergelegenheid. Mensen zouden hun voertuigen dan moeten parkeren op het AH-terrein op het Binnenhof."

Volgens de wethouder blijft de villa, waar voorheen de winkel van de benzinepomp zat, als woning fungeren. Naast de wagenschuur staat nog een klein huis uit de negentiende eeuw waarvan de bestemming eveneens ongewis is. Het vierde pand betreft een huis dat mogelijk gesloopt wordt.

VOORMALIG GEMEENTEKANTOOR Zoals vermeld huizen er momenteel enkele organisaties in het voormalig gemeentekantoor. De brandweerkazerne blijft echter behouden.

Boonzaaijer: ,,Het pand wordt gesloopt om er nieuwe appartementen neer te zetten. Hoeveel dit er moeten worden, is nog onbekend maar het zal om luxe appartementen gaan." Totdat er meer duidelijkheid is, blijven alle organisaties er nog in zitten.

WAGENSCHUUR Projectleider Paul Ham: ,,Er zal het nodige aan de wagenschuur moeten worden gerenoveerd alvorens hij kan worden gebruikt voor de toekomstige bestemming. Hij heeft namelijk een lange tijd leeggestaan. Hij zou ook gedeeltelijk op de bovenverdieiping kunnen worden bewoond. De begane grond kan dan benut worden voor andere doeleinden."

Begin 2017 dus meer over het definitieve besluit van de gemeenteraad.