• Archief BDUmedia

Driebergse hondenbezitters maken bezwaar tegen beleid van gemeente

DRIEBERGEN Een groep van 130 hondenbezitter heeft officieel bezwaar aangetekend tegen een aanwijzingsbesluit van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Met ingang van 15 december heeft het college besloten één veld op het seminarieterrein als losloopgebied aan te wijzen en daarmee lijkt aan te geven dat het overige deel van het seminarieterrein dit niet mag. Dit besluit is met ingang van 11 februari in werking getreden. ,,Dus één veld voor elfhonderd honden."

Ruim 130 hondenbezitter uit Driebergen hebben op 14 maart formeel bezwaar gemaakt tegen dit besluit. De indieners zijn van mening dat met het aangepaste beleid zowel de honden, als hun begeleiders met de maatregelen tekort worden gedaan. De genomen maatregel getuigt volgens hen ook niet van een beleidsmatig aanpak en is onvoldoende en fragmentarisch. Het steekt de belanghebbenden bovendien dat zij niet zijn geraadpleegd bij de tot standkoming van het besluit.

,,In Driebergen-Rijsenburg is geen officieel losloopgebied. Tot op heden werd het loslopen van honden op het seminarieterrein gedoogd. Daar maken dan ook veel mensen samen met hun viervoeter gebruik van. Die situatie functioneert prima. Er zijn nooit problemen geweest. Hondenbezitters en overige gebruikers van het park gaan respectvol met elkaar om. In de regel mijden de hondenbezitters het veld dat grenst aan de Arnhemse bovenweg, omdat daar veelal door kinderen wordt gespeeld. Dit geldt ook voor het middelste veld als daar activiteiten worden georganiseerd en voor het eerste veld als de schapen daar lopen. Verder wordt de opruimplicht op de velden en paden, hoewel er vrijwel geen afvalbakken beschikbaar zijn, redelijk tot goed nageleefd", vinden de bezwaarmakers.

De indieners verzoeken daarom het college het besluit te herzien, een samenhangend beleid te formuleren en tot die tijd het staande gedoogbeleid voor het gehele Seminariepark te continueren voor honden die onder voldoende appel van hun eigenaren staan. ,,Graag wijzen wij op de wijze waarop hiermee in de gemeente Zeist mee om wordt gegaan. Honden mogen daar in alle landgoederen en parken loslopen." De indieners geven tot slot aan graag hierover met de gemeente in overleg te treden.

,,Het hondenbeleid van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is al tijden een bron van irritatie bij een groot deel van de Driebergse hondenbezitter", schrijft Frans van den Berg namens de bezwaarmakers. ,,Er is een actief handhavingsbeleid ten aanzien van de opruimplicht van hondenpoep in de bebouwde kom. Daar heeft niemand moeite mee. Dat daarnaast door de hiervoor vrijgemaakte BOA ook actief verbaliserend optreedt als een hond losloopt, wordt als een beknotting van de bewegingsvrijheid en welbevinden van hond en baas gezien."