• Marc Satijn

Driebergenaren vrezen voor een omrij-effect

DRIEBERGEN Bewoners aan de Arnhemse Bovenweg vrezen voor een omrij-effect via hun weg nu de 'aangepaste' Hoofdstraat is opgeleverd. Volgens briefschrijfster Inge Sievers is er door het plaatsen van drie extra stoplichten op de Hoofdstraat een scheve verhouding ontstaan. ,,Het gemeentelijk verkeersbeleid geeft een waterbedeffect", aldus Sievers.

Marc Satijn

 

De angst voor meer verkeer over de parallel aan de Hoofdstraat liggende Arnhemse Bovenweg was voor Sievers reden om een ingezonden brief te sturen naar de wethouder en de Gemeenteraad. Daarin verzoekt de al 24 jaar in Driebergen wonende Sievers om óók maatregelen te nemen op de Arnhemse Bovenweg en houdt ze een pleidooi voor een algehele dertig km-zone binnen alle bebouwde kommen van de gemeente.

 

VERKEER Ook de buurman van Sievers, deheer Lamain, beaamt dat de weg een behoorlijk stuk drukker is geworden en daarmee onveiliger. ,,Wij willen dat er hoe dan ook veiligheidsmaatregelen worden getroffen, bijvoorbeeld door het plaatsen van verkeerslichten of zebrapaden. Maar eerst willen wij weten of er sprake is van een substantieel omrij-effect. Als daar sprake van is moet er meer gebeuren: een 30 zone, drempels... uiteraard in overleg met verkeersdeskundigen. Ook zijn de paaltjes op de Loolaan - die verwijderd waren voor de Hoofdstraat - nooit meer teruggeplaatst."

 

,,De indruk ontstaat dat de gemeente met twee maten meet en gelijke situaties niet gelijk behandelt", aldus Sievers, die dan ook vooral doelt op het feit dat de Hoofdstraat in Driebergen en de Doornse Berkenweg wél zijn aangepakt, maar dat hun straat en de Doornse Amersfoortseweg links blijven liggen.

,,Ik snap dat een 'Hoofdstraat'-project veel geld kost. Maar met simpele en minder dure maatregelen kan je ook veel bereiken."

 

HANDHAVING Verkeerswethouder Henk Veldhuizen stelt dat hij het hoe-dan-ook nooit voor elkaar krijgt de Arnhemse Bovenweg in te richten als 30-km zone. ,,Deze wegen zijn daar niet voor geschikt en niet voor bedoeld. Het kan op sommige plaatsen ook geen kwaad dat er harder wordt gereden", aldus de wethouder, die daarnaast ook aangeeft dat handhaving bijna onmogelijk is. ,,Het Openbaar Ministerie in Utrecht zegt dat er niet gehandhaafd wordt op 30 en 60-zones. Waar gaan we dan aan beginnen?"

 

BARTMEUS Lamain ziet nog een ander risicopunt: de komst van enkele visueel gehandicapten die op de hoek met de Traaij komen te wonen. ,,De stoplichten opdat kruispunt zijn veel te kort afgesteld. Dat haal ik zelfs niet", aldus Lamain. Dat blijkt, want donderdagavond zal Gerriette Jorrtsma, teamleider van Bartimèus, de Raad via de 'open microfoon' toespreken. Voorafgaand geeft zij al aan dat de cliënten problemen kunnen ondervinden van de schuine oversteek en de te korte tijd om over te steken. 

 

Veldhuizen, die nu wel aan de slag gaat met een zebrapad ter hoogte van de huisartsenpost, hoopt de Raad tijdens de behandeling van het zogenaamde 'Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan' (GVVP) zo ver te krijgen dat zij meer financiële middelen beschikbaar stellen voor 'niet benoemde projecten'. ,,De Arnhemse Bovenweg wordt niet één-op-één benoemd in de agenda voor verandering. Ik wil dus ook geld hebben voor acute problemen. Ik zit nu zo strak op de financiën dat ik steeds nee moet zeggen." Veldhuizen wil het GVVP voor het winterreces bij de Raad hebben liggen.