• Wethouder Jan Willem van Dongen

    Sebastiaan Bode

Drie ton extra nodig voor pensioenen van wethouders

HEUVELRUG Er komen dit jaar financiële tegenvallers op de gemeente af, maar wethouder Jan Willem van Dongen (D66) denkt dat hij die kan opvangen met de meevallers die in het verschiet liggen. Het ziet er daarom niet naar uit dat Utrechtse Heuvelrug afglijdt naar de status van armlastige gemeente, zoals vier jaar geleden.

Michiel Schaaij

Een opvallend fikse tegenvaller vormt de pensioenpot voor wethouders, waar drie ton moet worden bijgestort. Uit die pensioenvoorziening worden niet alleen de pensioenen van oud-wethouders betaald, maar krijgen straks ook de huidige wethouders hun oudedagsuitkering. Vorig jaar werd al 200 duizend euro extra voor de pensioenen uitgetrokken.

MILJARD Wethouder Van Dongen denkt ,,nu wel klaar te zijn met bijstorten" en wijt de tegenvaller aan een bijstelling van de rentevoet. Overigens is Utrechtse Heuvelrug niet de enige gemeente die problemen heeft met de wethouderspensioenen. Volgens consultants van Deloitte hadden politici in 2014 voor een miljard aan pensioenaanspraken opgebouwd, terwijl gemeenten, provincies en waterschappen dat bedrag maar voor de helft hadden gedekt.

VERVUILING Een andere tegenvaller voor het Heuvelrugcollege vormen de schoonmaakkosten die moeten worden afgetikt voor het oude composteerterrein aan de Meerkoet in Driebergen. Volgens verantwoordelijk wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) bedragen de onverwachte meerkosten van dat project zo'n 230 duizend euro. Eerdere boringen naar verontreinigde grond en asfalt blijken niet de complete vervuiling aan het licht te hebben gebracht.

KALE KIP Verder heeft het college besloten om de vorderingen van de gemeente op een aantal dubieuze debiteuren af te schrijven. Het gaat om een bedrag van bijna twee ton aan schulden die al jaren onbetaald zijn gebleven. Volgens Van Dongen zijn er onder de wanbetalers aannemers en vervoersbedrijven die inmiddels failliet zijn verklaard. Daarnaast kan een aantal inwoners hun oude belastingschulden aan de gemeente niet betalen. ,,En van een kale kip kun je niet plukken", aldus de wethouder.

OVERSCHOT Omdat er voldoende meevallers zijn alle de tegenspoed op te vangen, komt de gemeente dit jaar niet in de rode cijfers terecht. Zo is er onder andere een overschot van drie ton op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat geld houdt de gemeente over aan de verstrekking van woonvoorzieningen, scootmobiels en andere vervoerskosten. Verder verwacht wethouder Van Dongen een hogere algemene uitkering vanuit Den Haag. Eind mei komt daarover meer duidelijkheid en volgens de wethouder ,,mag de gemeenteraad kiezen wat we met dat geld gaan doen".