• Google Streetview

Dorpsraad Maarsbergen start ledenwerving

MAARSBERGEN ,,Samen willen we een sterk team vormen. Een platform dat dingen doet", vertelt Joke van den Essenburg, een van de initiatiefnemers van de oprichting van een Dorpsraad in Maarsbergen. Maandag polste de  groep of de inwoners van Maarsbergen achter het initiatief staan. Dat bleek -ondanks ook kritische opmerkingen- het geval. ,,De opkomst was enorm. 't Gebouwtje zat helemaal vol en de aanwezigen kwamen uit alle hoeken van Maarsbergen, met uitzondering van de Engweg waar slechts 1 bewoner van aanwezig was." Dorpswethouder Rob Jorg gaf aan dat ook de gemeente achter dit initiatief staat.

Ook voor inwoners die de West-variant geen warm hart toedragen is de Dorpsraad er. ,,Per straat heeft iedereen voorstellen in kunnen dienen om het eindresultaat te optimaliseren. Daar wordt serieus naar geluisterd, zo is de route van het fietspad tussen Maarn en Maarsbergen aangepast. En ook bij de Engweg is een wijziging in de tekening opgenomen", weet Van den Essenburg.

SAMENWERKEN De volgende stap is dat er een ledenwerfactie in Maarsbergen wordt opgestart. ,,We richten een stichting op met statuten en hebben leden nodig om de achterban zichtbaar te maken. Vervolgens willen we met contactpersonen per straat werken om alle signalen op te vangen. In groepen met een bepaalde expertise kan aan projecten gewerkt worden. We moeten daarbij haalbare doelen voor ogen hebben. Samenwerken en niet blijven hangen in je eigen gelijk brengt Maarsbergen verder."

Contact opnemen of lid worden kan door te mailen naar info@dorpsraadmaarsbergen.nl.