• Wilco Willemse

Dorpsnetwerk geeft informatie aan inwoners

AMERONGEN Het Dorpsnetwerk Amerongen is sinds 2014 actief. Zij proberen zo goed mogelijk in te spelen op de wensen en behoeften die in het dorp leven. Zo zijn in de afgelopen jaren al behoorlijk wat resultaten geboekt. Te denken valt dan aan het realiseren van zitbanken bij de pont en de aanleg van het 'olifantenpaadje' dwars over het braakliggende terrein tussen de supermarkt en Allemanswaard.

Wilco Willemse

Ook in de nabije toekomst wil het dorpsnetwerk zich graag sterk maken voor ideeën van inwoners van Amerongen. Daarom hebben zij woensdag 7 februari een informatieavond gehouden in Allemanswaard. De opkomst was prima. Een kleine vijftig geïnteresseerden hadden hun avond vrijgehouden om aanwezig te zijn bij de bijeenkomst.

PARTICIPATIE In onze gemeente heeft elke kern een eigen dorpsnetwerk. Voor de gemeente zijn die netwerken belangrijk, omdat zo makkelijker gestuurd kan worden op de lokale vraagstukken.

De participatie van inwoners wordt op deze manier vergroot en dat past prima binnen de visie Dorpsgericht Werken van de gemeente. Wethouder Henk Veldhuizen was dan ook aanwezig om de avond te openen en te horen welke ideeën er zijn in Amerongen. Veldhuizen: ,,Utrechtse Heuvelrug bestaat uit zeven dorpen met elk een sterke eigen identiteit. Amerongen is een hechte gemeenschap en het staat er bol van de goede initiatieven. De gemeente is dan ook blij met de betrokkenheid vanuit het dorpsnetwerk. Ook dorpscoördinator Harry van Dijk wordt makkelijk gevonden. Hij beheert het dorpsbudget van twintigduizend euro, bedoeld voor verbindende activiteiten. Ik nodig Amerongen van harte uit om bij het dorpsnetwerk en Harry aan te kloppen als het nodig is."

WEGWIJS Eén van de eerste projecten die het dorpsnetwerk heeft opgepakt, is het realiseren van een eigen website waar de nodige informatie te vinden is over Amerongen. Het webadres was snel gevonden: www.wegwijsinamerongen.nl. Harry Ruijs van het dorpsnetwerk: ,,Daar bleek grote behoefte aan in Amerongen. Een soort digitale gemeentegids, waarop je van alles kunt vinden. Op de site staan meer dan 300 adressen van bijvoorbeeld winkels, verenigingen, kerken en scholen. Vooral voor nieuwe inwoners van ons dorp is het een erg handig hulpmiddel."

PROJECTEN Het dorpsnetwerk staat altijd open voor nieuwe projecten. Ruijs: ,,We zijn altijd bezig. Vaak vanuit de wensen van inwoners en soms ontstaat een goed idee tijdens een gesprek. Zo kijken we of het in Amerongen haalbaar is om elektrische deelauto's in te zetten. De belangstelling is nog niet heel groot, maar we denken dat het zeker te realiseren is. We zijn ook bezig een zorgverwijzingsfolder te maken, met daarin alle zorgverleners in Amerongen. Tot slot blijft er aandacht voor het feit dat er maar weinig speelplekken voor jeugd in Amerongen zijn."

Ook aanwezigen konden meedenken over nieuwe projecten. Dat leverde voor het dorpsnetwerk een mooie lijst op om de komende tijd mee aan de slag te gaan. Meer informatie is te verkrijgen door de mailen naar info@inamerongen.nl.