• Dorpsjournalist.nl

Doornse scholen Hoog Moersbergen en De Triangel fuseren

DOORN De Doornse scholen Hoog Moersbergen en De Triangel gaan per 1 augustus fuseren. Beide scholen vallen onder de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VCPO) De Oorsprong. De nieuwe fusieschool neemt waarschijnlijk voorlopig zijn intrek in de locatie van Hoog Moersbergen. Binnen twee of drie jaar volgt er een nieuwbouw.

Het besluit tot fuseren komt voor veel mensen niet geheel onverwachts. Omdat de scholen niet ver van elkaar af liggen en de gebieden waar de leerlingen wonen aan elkaar grenzen, is er afgelopen jaar veel overleg geweest tussen de scholen. Ze hebben de wens gezamenlijk tot een nieuw onderwijskundig concept te komen.

Het besluit voor deze fusie is goedgekeurd door de medezeggenschapsraden van beide scholen. De ouders van de leerlingen zijn per brief geïnformeerd en er zijn meerdere informatieavonden geweest, waarin de invulling van de fusie nader is toegelicht en er ruim de gelegenheid was tot het stellen van vragen.

Na de zomervakantie start de nieuwe fusieschool. Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is om vier tijdelijke klaslokalen te plaatsen bij het huidige schoolgebouw. Het gebouw van De Triangel zal worden ingezet als tijdelijke locatie voor een deel van de leerlingen van OBS De Kameleon die in 2016 een nieuw schoolgebouw krijgt.

Hoe de school gaat heten, is nog niet bekend. Er is wel een oproep gedaan om ideeën aan te dragen voor een nieuwe naam.