• Keistadnieuws

'Doelstelling afval scheiden nog niet behaald'

HEUVELRUG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft kennis genomen van de tussenevaluatie Afvalbeleid en heeft het Geactualiseerde Uitvoeringsprogramma 2018-2021 voor afval vastgesteld. Dit programma wordt nu aan de raad voorgelegd.

Sinds 2014 zijn er stappen gezet op het gebied van afval. De hoeveelheid ongescheiden afval is afgenomen van 214 naar 150 kilogram per persoon per jaar. Dit blijkt uit de tussenevaluatie die de gemeente vorig jaar heeft uitgevoerd. Deze bestond onder meer uit een enquête die meer dan duizend inwoners hebben ingevuld en de bewonersavond 'Aan de Bak'. Doel was om te bezien of de gemeente op de goede weg zit en zo nodig bij te sturen en aanpassingen te doen.

Hoewel de resultaten tot nu toe veelbelovend zijn, zijn er aandachtspunten. Zo is het bijvoorbeeld duidelijk geworden dat zonder extra maatregelen de - inmiddels ook landelijke - doelstelling van 100 kilogram restafval per persoon per jaar niet wordt gehaald. Inwoners blijken grofvuil nog slecht te scheiden en op diverse fronten is de dienstverlening voor verbetering vatbaar.

De tussenevaluatie heeft geleid tot een aantal aanpassingen van de plannen. De rode draad is en blijft ook de komende vier jaar dat de gemeente het scheiden van afval aan de bron (dus bij inwoners thuis) verder stimuleert. Alleen als afval gescheiden wordt, kan het gerecycled worden en kan er maximaal gebruik worden gemaakt van de maatschappelijke meerwaarde van afval.

De tussenevaluatie en het geactualiseerde uitvoeringsprogramma worden op 8 maart behandeld in de gemeenteraad.