• Ton Meijer

Doek valt voor bedrijventerrein

LEERSUM De aanleg van een bedrijventerrein tussen Leersum en Amerongen is vrijwel zeker van de baan. Afgelopen weekend sprak ook de plaatselijke VVD zich definitief uit tegen het opofferen van de Ameronger Eng. De natuur- en landschapswaarden hebben een hoge prioriteit, schrijft raadslid Peter van der Zee op de website van zijn partij.

Michiel Schaaij

AFGEKALFD Eerder nam een aantal andere raadsfracties al stelling tegen het plan voor een bedrijventerrein. Daarmee kalfde de politieke steun voor het bedrijventerrein fors af. Van de aanvankelijke voorstanders bleef alleen de SGP-fractie het plan openlijk trouw. Via Twitter hebben de SP en de fractie Open inmiddels verheugd gereageerd op de stellingname van de VVD.

MOEIZAME WEG De Amerongse ondernemersvoorzitter Rein van Ee drong er in januari al bij de gemeenteraad al op aan, om klare wijn te schenken over het bedrijventerrein. ,,Alsmaar afwachten is doffe ellende. Er moet dit jaar helderheid komen, of het plan nu wel of niet doorgaat", aldus Van Ee. Volgens de VVD zou het plan zich nog jarenlang kunnen voortslepen, met een

onzekere uitkomst. ,,Wij vinden een dergelijke moeizame weg in niemands belang", aldus raadslid Van der Zee.

GROENSTROOK Met het afhaken van de Heuvelrugpolitiek valt het doek voor het bedrijventerrein. Het wijdse uitzicht vanaf de N225 over de Ameronger Eng is daarmee gered. VVD-er Van der Zee pleit er bovendien voor om een groenstrook langs de Bertus Leendersweg aan te leggen, zodat de bebouwing van het Amerongse industrieterrein aan het zicht wordt onttrokken.

PROCEDURES Wat rest is de vraag welke positie projectontwikkelaar Janssen de Jong heeft ingenomen. Nadat de Raad van State de aanleg van het bedrijventerrein in 2015 tegenhield, lag de bal bij de projectontwikkelaar. Als die er nog heil in zou zien, wilde wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) de procedures voor een nieuw bestemmingsplan wel opstarten.

SCHADECLAIM Boonzaaijer liet onlangs doorschemeren, dat hij over die kwestie een brief van het vastgoedbedrijf heeft ontvangen. Mocht de projectontwikkelaar inmiddels hebben afgehaakt, dan heeft de politieke spierballentaal achteraf gezien weinig betekenis. Als Janssen de Jong de plannen wel nieuw leven had willen inblazen, dan zou er nog een schadeclaim van het vastgoedbedrijf op tafel kunnen komen.