• Lyander Schmitz
  • Lyander Schmitz

Discussie over toegangspoort Hens

MAARN De aanvraag voor een toegangspoort van 2,19 meter voor het Henschotermeer werd door de gemeenten Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug niet vergund. Er is nu gekozen voor een tijdelijke mobiele toegangspoort en daarvoor hoef je volgens beheerder Wolbertie Ruiter geen vergunning aan te vragen.

De beheerder is van mening dat een bouwwerk van 2.19 meter wel had moeten kunnen, aangezien het bestemmingsplan 10 procent overschrijding op de toegestane hoogte van 2 meter mogelijk maakt. Hij stelt dat beide gemeenten blijkbaar reden hadden om in dit geval het niet toe te staan. ,,Voor ons reden om op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. Wij moeten als organisatie wel verder met ons plan om entree te gaan heffen", legt hij uit. De keuze is gevallen op een tijdelijke mobiele toegangspoort. Op de vraag hoe tijdelijke deze oplossing is, geeft de beheerder aan dat de mobiele poort weer weg is op 1 oktober. ,,Volgens ons hoef je hier geen vergunning voor aan te vragen. We zijn nog in discussie met de gemeente of de mobiele toegangspoort zo kan blijven."

Burgemeester Titia Cnossen bevestigt het verhaal. Zij vertelt dat de nieuwe exploitant, familie Van de Lagemaat, een vergunning had aangevraagd voor het plaatsen van een vaste toegangspoort. ,,Deze vergunning voldeed niet aan het bestemmingsplan en is daarom niet verleend. Voor de verrijdbare toegangspoort zoals deze nu is geplaatst is geen vergunning aangevraagd. Samen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug zoeken wij uit of de heer Van de Lagemaat hiervoor een vergunning had moeten aanvragen en hoe wij hier verder mee omgaan", aldus de burgemeester.

Eén mobiele toegangspoort staat nu al op het grondgebied van de Utrechtse Heuvelrug, tussen ingang 3 en 4. De andere mobiele toegangspoort aan de Woudenbergse zijde is nog niet gereed. Deze komt volgens de beheerder binnenkort.