Diplomatie bij Driebergse Eurowinkel

DRIEBERGEN De Heuvelrugpolitiek wil bemiddelen in de controverse tussen de Eurowinkel en het college van burgemeester en wethouders. Gemeenteraadsleden Dorien Schults (D66) en Franca Kerstens (VVD) zijn inmiddels begonnen met het voeren van vertrouwelijke gesprekken om het bestuur van de Stichting VluchtelingKinderen te verzoenen met burgemeester Frits Naafs en wethouder Hans Nijhof.

Michiel Schaaij

De verhoudingen tussen de Eurowinkel en de gemeente kwamen op scherp te staan, toen voorzitter Julia Bagrejeva zich bij de gemeenteraad beklaagde over de opstelling van burgemeester Naafs. Die zou zich samen met Nijhof hebben bemoeid met de samenstelling van het bestuur van de Stichting VluchtelingKinderen en daarbij hebben gedreigd om de gratis huisvesting van de Eurowinkel in het oude Driebergse gemeentekantoor te beëindigen.

VERDEELD De raadsleden Schults en Kerstens willen geen inhoudelijke mededelingen doen over hun bemiddelingspoging. Het enige wat ze kwijt willen, is dat er geen blokkades zijn om verder te praten. Bagrejeva zegt positief gestemd te zijn en verwacht dat er een oplossing komt. ,,We moeten het niet erger maken dan het is", zegt ze. Maar in kringen van het Heuvelrugbestuur valt te beluisteren dat de leiding van de Stichting VluchtelingKinderen onderling verdeeld is over het toekomstbeleid.

KOERS Volgens ingewijden is er na het overlijden van oprichter en voorzitter Cees van den Broek afgelopen najaar, achter de schermen een verschil van inzicht over de gewenste koers van de stichting en de Eurowinkel. Naar verluidt zou een deel van het stichtingsbestuur zich willen richten op uitbreiding van de werkzaamheden buiten Utrechtse Heuvelrug. Maar de Heuvelruggemeente wil liever het lokale belang laten prevaleren.

SUCCESFORMULE VluchtelingKinderen stelt jonge asielzoekers in staat te studeren met de opbrengst van de tweedehands kleding, boeken en cd's die in de Driebergse Eurowinkel worden verkocht. Nog onder voorzitterschap van Van den Broek werd in 2013 in Bussum een nevenvestiging met de naam 2good geopend. Die winkel werd gezien als een pilotproject en bij succes zou de formule in het hele land uitgerold kunnen worden. Volgens VVD-raadslid Kerstens zou het bestuur nu bereid zijn om de Bussumse vestiging los te koppelen van de Heuvelrugwinkel. De websites van zowel de Driebergse VluchtelingKinderen als de winkel in Bussum waren de afgelopen week uit de lucht.

DEALTJES In ondernemerskringen klinkt al enige tijd gemor over de activiteiten van de Eurowinkel. Omdat de stichting voor het gebruik van het oude gemeentekantoor aan de Bosstraat geen huur hoeft te betalen, spreekt voormalig ODC-voorzitter Han Roeten van valse concurrentie. Hij beschuldigt de Eurowinkel van ,,dealtjes" met andere regionale winkels voor tweedehandskleding. Die transacties zouden ten koste gaan van ondernemers die hoge vierkante meterprijzen voor hun winkels moet ophoesten. ,,De Eurowinkel moet terug naar de basis", aldus Roeten, die het gemeentebestuur vraagt om druk op de ketel te zetten.