• Lex van Lieshout

Dick Karssen (CU) wijst op gevaar lachgas

HEUVELRUG Moet de gemeente het gebruik van lachgas in de openbare ruimte verbieden? Die vraag heeft de eenmansfractie van de ChristenUnie voorgelegd aan het college. Raadslid Dick Karssen maakt zich zorgen over de toegenomen populariteit van lachgas, vooral onder jongeren. Hij signaleert risico's voor de veiligheid en de volksgezondheid.

Michiel Schaaij

EUFORIE Inademen van lachgas zorgt voor een korte euforie en het middel is daarom bezig aan een gestage opmars in het uitgaanscircuit. Maar er zitten ook nadelen aan het gebruik. Zo kan lachgas onberekenbaar gedrag, bewusteloosheid en hallucinaties veroorzaken. Chronisch gebruik kan onder andere leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen.

ONWEL Op Koningsdag werden in Amsterdam tientallen jongeren onwel nadat ze lachgas hadden ingeademd. Of er in de Heuvelrugdorpen al slachtoffers zijn, is onbekend. Wel worden steeds vaker gebruikte lachgaspatronen op straat gevonden. De verkoop van lachgas is niet verboden, maar volgens Karssen heeft burgemeester Frits Naafs de mogelijkheid om het gebruik in de openbare ruimte te verbieden.

VRIESWONDEN De gemeenten Alkmaar en Oosterhout hebben inmiddels al zo'n verbod ingesteld. Ook op de meeste bevrijdingsfestivals mochten afgelopen zondag op last van de organisatoren geen lachgaspatronen of -ballonnen worden gebruikt. Naast de eerder genoemde gezondheidsrisico's worden ook steeds vaker ernstige vrieswonden gerapporteerd. Onfortuinlijke gebruikers liepen dat letsel op tijdens het vullen van ballonnen met behulp van lachgastanks.

KLIMAAT Daarnaast is het gebruik van lachgas nogal klimaatonvriendelijk. De Heuvelrugse afdeling van de Partij voor de Dieren noemt lachgas een krachtig broeikasgas dat lang in de atmosfeer blijft hangen. Volgens meteorologen van het KNMI duurt het zelfs meer dan een eeuw voordat een molecuul lachgas is verdwenen. Het klimaateffect van één patroon lachgas zou even groot zijn, als dat van de verbranding van een liter benzine.