• Dorpsjournalist.nl

Derde mailing online inwonerspanel

HEUVELRUG De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft donderdag 22 maart de derde mailing verstuurd naar het online inwonerspanel van gemeente, dat inmiddels uit 502 personen bestaat. In deze mail staan de resultaten van de vorige enquête over gladheidsbestrijding en een nieuwe ronde vragen over de online dienstverlening van de gemeente. Hoe snel en vooral makkelijk kunnen inwoners online informatie vinden en zaken regelen bij de gemeente? In april wordt de vierde en voorlopig laatste mailing verzonden. Daarna wordt bekeken hoe de pilot Online Inwonerspanel is bevallen en of en hoe de gemeente er mee doorgaat.

De mail is in februari verzonden naar 486 personen. Deze mail is vervolgens geopend door 450 personen. Daarvan hebben 385 personen (bijna 80%) op de button naar de enquête geklikt. Uit de antwoorden blijkt dat meer dan de helft van de respondenten nooit informatie over de gladheidsbestrijding opzoekt. De mensen die wel informatie zoeken, doen dat vooral via de gemeentelijke website www.heuvelrug.nl, ruim 40%.
 
Bijna 80% van de respondenten vindt de gevonden of gekregen informatie duidelijk. Twee-derde doet nooit een melding over de gladheid. Meerdere respondenten gaven aan dat ze niet wisten dat je een melding kunt doen. Als er wordt gemeld, gaat dat vooral via de website of per telefoon. Dat wordt door de overgrote meerderheid makkelijk gevonden.

Ruim vier van de vijf respondenten is zelf ook actief en pakt de bezem, waarbij één op de vijf ook nog wat meer dan de eigen stoep schoonmaakt.

Respondenten gaven naast complimenten ook verschillende suggesties voor plaatsen waar ook of beter gestrooid kan worden, zoals bij bushaltes, scholen en op de treinstations.

Meerdere respondenten gaven aan dat er voor de veiligheid meer aandacht voor fietsers en voetpaden mag zijn. Bijvoorbeeld omdat voetgangers op het fietspad gaan lopen en de fietsers vervolgens uitwijken naar het gedeelte waar de auto's rijden. Ook de afstemming tussen winkeliers en gemeente kan soms beter.