Debatteam Revius Lyceum Doorn naar New York

DOORN Het debatteam van het Revius Lyceum in Doorn is vorige week vertrokken naar New York voor de vierdaagse National High School Model United Nations (NHSMUN). De conferentie wordt elk jaar weer georganiseerd door studenten voor vijf en zes vwo scholieren. Bij Model United Nations (MUN) worden conferenties van de werkorganen van de Verenigde Naties nagebootst waarbij Engels als voertaal verplicht is.

Dit jaar vond de 42e conferentie plaats met ongeveer 3800 deelnemers uit dertig verschillende landen. De deelnemers spelen een rollenspel; ze vertegenwoordigen als diplomaten een natie of een NGO in een nagespeelde vergadering van een commissie van de Verenigde Naties. Leerlingen onderzoeken een land, verdiepen zich in internationale vraagstukken, debatteren, schrijven resoluties en ontwikkelen oplossingen voor maatschappelijke en internationale problemen. Bij een conferentie moeten de deelnemers over een grote verscheidenheid aan vaardigheden beschikken, waaronder kritisch denken, groepscommunicatie, spreken in het openbaar, onderzoek, beleidsanalyse, actief luisteren, onderhandelen, lobbyen, het oplossen van conflicten, het maken van notities en technisch schrijven.

Het team heeft vanaf dat het bekend was dat zij geselecteerd waren veel moeten voorbereiden; inlezen, onderzoekwerkzaamheden schrijven van voorstellen. Dit deden zij onder de leiding van Bastiaan Rensing en Laurence van Ingen. Zij hebben de deelname positief ervaren. ,,NHSMUN is een bijzonder ervaring geweest ten opzichte van de Europese MUN's. Ter vergelijking: de Europese commissies bestaan uit ongeveer uit dertig tot vijftig gedelegeerden, de NHSMUN bestaat uit honderd tot driehonderd gedelegeerden. De Amerikaanse cultuur en andere vele culturen daarbij hebben zeker meegedragen aan de ervaring. Enorm veel meningen, verschillende standpunten en een geweldig hoog niveau van Engels hebben ervoor gezorgd dat het debat snel, dynamisch en erg leerzaam en interessant was. Niet alleen het debat was daardoor van hoge kwaliteit, ook het eigen Engels is er afgelopen week met sprongen op vooruit gegaan. Nederlands en Engels waren niet meer te onderscheiden. Bovendien is een sluitingsceremonie in de Algemene Vergaderzaal van de Verenigde Naties natuurlijk de kers op de taart van een conferentie die veel te snel voorbij ging.´´