• Michiel Schaaij

De Zonheuvel protesteert tegen nieuwbouw

DRIEBERGEN Het collegeplan om het schoolgebouw van De Zonheuvel aan het Burgemeesterpark niet te renoveren, maar te vervangen door nieuwbouw, valt helemaal verkeerd bij kinderen, onderwijzers, ouders en omwonenden. Zij trokken donderdagavond massaal naar de raadzaal in Doorn om te protesteren.

Michiel Schaaij

Gewapend met spandoeken wilden de actievoerders de gemeenteraad ervan overtuigen dat renovatie van De Zonheuvel de enige juiste keuze is. Voor de camera van het televisieprogramma Hart van Nederland boden leerlingen een petitie aan. Na bijna twaalf jaar plannen maken, vinden ze het nu de hoogste tijd voor een opknapbeurt van hun schoolgebouw.

TELEURGESTELD Groepsleerkracht Amerentia van Lammeren uitte namens het onderwijsteam van De Zonheuvel ernstige kritiek op de trage voortgang. ,,Ouders en personeel worden keer op keer teleurgesteld", zei ze. Het opstellen van een nieuwbouwplan voor de christelijke basisschool zou nóg meer vertraging met zich meebrengen, vrezen de bezwaarmakers.

HOOP Volgens Van Lammeren heeft nieuwbouw geen meerwaarde. Ze zei dat de leerkrachten boos en verdrietig zijn over het collegebesluit om de renovatie alsnog af te schieten. Ze vestigen nu hun hoop op de gemeenteraad. ,,Dit is uw kans om de 150 gezinnen van De Zonheuvel, de buurt en de inwoners van Driebergen het vertrouwen in de politiek terug te geven", aldus Van Lammeren.

AARDGASVRIJ Namens de ouders benadrukte Thomas Verhiel de kwaliteiten van het renovatieplan. Daarin wordt het schoolgebouw zó grondig opgeknapt, dat het gelijkwaardig wordt aan nieuwbouw. Volgens Verhiel rekent de gemeente zich rijk door de kosten van nieuwbouw te laag voor te spiegelen. Bovendien wordt met nieuwbouw een subsidie van 3,5 ton voor het aardgasvrij maken van het schoolgebouw verspeeld.

WONINGBOUW Intussen zien buurtbewoners de bui al hangen. Zij vrezen dat woningbouw bij De Zonheuvel de verkeerssituatie in hun wijk verder onder druk zal zetten. ,,Wij zijn fel tegen nieuwbouw", verklaarde Erik Smithuis namens de verenigde omwonenden. Hij betitelde het plan van wethouder Broekhuis als ,,een illusionair voorstel met grote risico's op budgetoverschrijding."

VOORDELEN Broekhuis zelf geeft vooralsnog geen krimp. Zij ziet vooral voordelen in nieuwbouw op het Zonheuvelterrein. ,,Nieuwbouw kunnen we compacter, flexibeler en duurzamer realiseren", zei ze. Door de nieuwe school te combineren met woningbouw, kan tegelijkertijd een bijdrage worden geleverd aan de bouwopgave van de gemeente. Vastgoedmanager Peter Felix van Heuvelrug Wonen zei dat de corporatie daar graag haar schouders onder zou zetten.

DILEMMA Voor de Heuvelrugpolitiek is de keuze tussen renovatie en nieuwbouw een dilemma. Als de raad akkoord gaat met nieuwbouw, betekent dat - naast veel ontevreden gezichten - opnieuw vertraging en financiële risico's. Wanneer de meerderheid besluit om te renoveren, moet de gemeente boven het al beschikbaar gestelde budget nog eens ruim zeven ton bijpassen.