• Koen Suyk

De Zonheuvel krijgt duurzame renovatie

DRIEBERGEN Het college van burgemeester en wethouders vraagt de raad om een voorbereidingskrediet voor het renoveren van het schoolgebouw van basisschool De Zonheuvel in Driebergen. Hierbij wordt het schoolgebouw bovendien opgewaardeerd tot een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). Het is een eerste stap naar duurzame huisvesting van de scholen op de Heuvelrug.

De afgelopen maanden heeft het schoolbestuur in nauw overleg met de gemeente de haalbaarheid van de renovatie onderzocht. De komende maanden kan De Oorsprong als eerste schoolbestuur in de gemeente een duurzaam plan ontwikkelen, waarmee een te renoveren schoolgebouw niet alleen aan de eisen van nieuwbouw voldoet maar ook aan de eisen van BENG. De Oorsprong streeft ernaar eind 2017 te starten met de uitvoering.