• De kinderen gebruiken kastjes voor hun persoonlijke eigendommen

  Pander Roskam
 • In het Atelier kunnen de kinderen na de zomer aan de gang

  Pander Roskam
 • De verhuiswagen die al op het schoolplein stond is niet ingezet

  Pander Roskam
 • De volumes bij een schoolverhuizing zijn wel wat groter

  Pander Roskam
 • Ouders en leerkrachten maakten te klassen klaar voor de volgende dag

  Pander Roskam

De Ontdekkingsreis vindt na zeven jaar een vaste plek

DRIEBERGEN Na zeven jaar tijdelijke huisvesting in het gebouw aan de Driebergsestraatweg is basisschool De Ontdekkingsreis verhuisd naar een vaste plek. De school is nu gevestigd in het pand aan het Jagerspad waar voorheen OBS Dolfijn Zuid huisde.

Pander Roskam

Afgelopen woensdag werd de verhuizing uitgevoerd door een legertje verhuizers. De dagen ervoor waren kinderen, team en ouders al druk met demonteren van meubels en inpakken van lesmaterialen. Woensdagmiddag maakten team en ouders de school grotendeels klaar door de meubels in elkaar te zetten in de nieuwe lokalen. Daardoor konden de kinderen donderdagochtend alvast wennen in in hun nieuwe groep. De kinderen mochten die dag ook helpen met het inrichten van de kasten, lees- en speelplekken in de lokalen.

 

BIJZONDER ,,Het afgelopen jaar was er zoveel te doen rond de huisvestingsproblematiek dat je bijna zou vergeten wat een bijzondere school De Ontdekkingsreis eigenlijk is. De school gaat uit van de holistische mensvisie. Er wordt gekeken naar de hele ontwikkeling van het kind in zijn of haar omgeving. De school besteedt dan ook veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Kleine dagelijkse conflicten worden op sociocratische wijze opgelost. De bijzondere manier waarop de school dit dagelijks in de praktijk brengt, is goed te zien in de film die Inge van der Borg maakte over de school. De film is gratis te bekijken op de website", vertelt een woordvoerder.

THEMA'S ,,Op het eerste gezicht is De Ontdekkingsreis een school als alle andere. De ochtenden worden besteed aan dingen als taal en rekenen. De Ontdekkingsreis wijkt hier in zoverre vanaf dat kinderen niet op leeftijd worden ingedeeld maar op niveau. Dat kan betekenen dat je je tussen wat oudere kinderen terecht komt als je op een hoger niveau leest, terwijl je met jongere kinderen instructie krijgt als je moeite hebt met rekenen. Op deze manier sluit het onderwijs beter aan bij de cognitieve leefbehoefte van het kind.

Daarnaast werkt de school ook met thema's. In blokken van ongeveer acht weken wordt binnen de hele school aan één thema gewerkt. Thema's als 'Wonen' of 'Gezond'. Binnen een thema is, afgezien van taal en rekenen, ook aandacht voor andere onderdelen als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, Engels, muziek en techniek. Bij het thema 'Wonen' leer je dan bijvoorbeeld hoe je een huis opmeet. Hoe teken je een huis? Waar ligt je huis op de kaart? Waren huizen vroeger anders dan nu? Heb je op de Noordpool een ander huis nodig dan in de woestijn? De kinderen uit de onderbouw leren dan bijna ongemerkt dingen als knippen en plakken, terwijl de bovenbouw zich ook bezig kan houden met zaken als duurzaam bouwen.

In dit opzicht sluit de school uitstekend aan bij de wens van de overheid om op basisscholen meer aandacht te besteden aan cultuur en techniek. De manier waarop De Ontdekkingsreis werkt wijkt in dat opzicht niet heel veel af van de methode onderzoekend leren waar veel andere basisscholen inmiddels ook een paar uur per week mee werken.

Info: deontdekkingsreis.nl