• Monique José Timmermans

De Ladder ziet nieuwbouwplan niet zitten

MAARN Oecumenische basisschool De Ladder heeft ernstige kritiek op het plan voor een multifunctionele accommodatie op de plek van dorpshuis De Twee Marken. Onderwijswethouder Chantal Broekhuis (CDA) wil De Ladder, net als basisschool WereldKidz Meent en een aantal andere gebruikers, onderbrengen in een nieuw pand aan het Trompplein.

Michiel Schaaij

In een brief aan de gemeenteraad maakt het bestuur van De Ladder echter korte metten met de huidige opzet van het plan. De school vreest in de nieuwe multifunctionele accommodatie veel minder vierkante meters ter beschikking te krijgen. Verder staan eerder voorgespiegelde voordelen van gezamenlijke nieuwbouw volgens De Ladder op losse schroeven.

OPGEOFFERD Zo is er nog geen duidelijkheid over de grootte van de sporthal en over het voortbestaan van de bibliotheek. Verder vermoedt De Ladder dat er geen extra multifunctionele ruimtes komen, die de school kan delen met WereldKidz Meent. Ook wordt gevreesd dat er geen gescheiden speelplaatsen worden aangelegd en dat de groenvoorziening naast de school onvoldoende zal zijn.

INVESTERING Daarnaast lijkt de noodzaak om naar een nieuw gebouw aan het Trompplein te verhuizen, niet meer aanwezig. Weliswaar het huidige schoolpand aan de Breeschotenlaan verouderd, maar omdat de ontwikkeling van de nieuwbouw vertraging ondervond, is inmiddels geld uitgegeven om het gebouw toekomstbestendig te maken. ,,We zitten er, zeker na de recente investeringen, niet slecht bij", aldus het schoolbestuur.

WANTROUWEN Uit de brief aan de Heuvelrugpolitiek blijkt veel wantrouwen ten opzichte van de woningbouwplannen aan het Trompplein. ,,De gebiedsontwikkeling is het uitgangspunt en niet de bouw van een voor alle partijen goede MFA", schrijft De Ladder. Het schoolbestuur verwacht er in de nieuwe multifunctionele accommodatie op achteruit te zullen gaan.

UITGEKLEED Omdat de gemeente schuldreductie en woningbouw belangrijker vindt, vreest De Ladder in het vervolgtraject de onderliggende partij te zijn. De school zegt er begrip voor te hebben, dat financiële belangen zwaar wegen. Maar dat zou niet moeten betekenen dat er een uitgeklede multifunctionele accommodatie komt, waarin de gebruikers moeten inleveren op de huidige situatie. Op 27 juni neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomst van het Maarnse dorpshuis.