• Wethouder Gerrit Boonzaaijer

    Archief BDUmedia

De Haarweg in Maarsbergen gaat niet op slot

MAARSBERGEN Er komt een knip in de Haarweg, maar de afsluiting geldt alleen voor vrachtverkeer. Dat zegt wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP), die het uitbreidingsplan voor het bedrijventerrein in Maarsbergen-Oost voor inspraak heeft vrijgegeven. Het Heuvelrugcollege komt daarmee definitief tegemoet aan bezwaren van de Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen (VBMM).

Michiel Schaaij

DREIGEMENT Eerder was er nog sprake van een volledige afsluiting van de Haarweg voor gemotoriseerd verkeer. VBMM-voorzitter Ronald Letema dreigde tot aan de Raad van State te zullen procederen, als dat zou gebeuren.

Hij vreesde dat het dorp door de afsluiting in tweeën zou worden gesplitst en zei het onacceptabel te vinden, dat bewoners om een afstand van nog geen 250 meter te overbruggen een kwartier moesten omrijden.

VRACHTWAGENS Door de knip die nu is uitgedacht, moeten alleen vrachtwagens over de Griftdijk en de Rottegatsteeg rijden om het bedrijventerrein te bereiken. ,,Het wordt absoluut geen Berlijnse Muur, want personenauto's kunnen er gewoon door", belooft wethouder Boonzaaijer.

Het is de bedoeling dat de Griftdijk en de Rottegatsteeg voor zwaar verkeer geschikt worden gemaakt, nog voordat het nieuwe deel van het bedrijventerrein in gebruik wordt genomen.

WONINGBOUW Dat de Haarweg niet voor autoverkeer wordt afgesloten, is mooi meegenomen voor de toekomstige bewoners van de nieuw te bouwen huizen op het terrein van de firma Van Wolfswinkel. Dat bedrijfsonderdeel verhuist naar de overkant van de weg, waardoor er plaats vrijkomt voor in totaal 25 woningen. Zes daarvan behoren tot de sociale sector.

STAALBEDRIJF Of er bij ondernemers voldoende vraag is om de uitbreiding van het terrein helemaal te vullen, moet blijken. Wethouder Boonzaaijer rekent onder andere op belangstelling van bedrijven die nu elders in Maarsbergen zijn gevestigd. Ook zou een staalbedrijf uit het buitengebied van Utrechtse Heuvelrug naar Maarsbergen-Oost willen verkassen.

In de loop van volgende maand wordt een informatieavond georganiseerd over de uitbreiding van het bedrijventerrein en de woningbouw langs de Haarweg.