• Danny van der Linden
  • Danny van der Linden
  • Danny van der Linden

De Delerij geopend onder grote belangstelling

DRIEBERGEN Aan de Oranjelaan in Driebergen is donderdagmiddag De Delerij geopend. Bij afwezigheid van koningin Máxima, waren het burgemeester Frits Naafs en commissaris van de koning Willibrord van Beek die de bijeenkomst bijwoonden. 

Hoewel het nieuws dat Máxima wegens droeve omstandigheden niet naar Driebergen zou komen al enige uren rondging in het dorp, was een enkeling speciaal voor de koningin de deur uit gegaan. ,,Ontzettend jammer", sprak mevrouw Van Schuren. ,,Maar natuurlijk heel begrijpelijk." Dit bleek de toon van alle reacties van mensen die voor Máxima waren gekomen.

BURGEMEESTER Ook burgemeester Naafs toonde in zijn openingsrede begrip voor de afwezigheid van hare majesteit uit. Hij gaf aan stil te staan bij de trieste gebeurtenissen in het leven van de vorstin. Daarna werd het toch echt tijd voor feestelijkheden. Het zij in afgeslankte vorm. Zo was de harmonie Aurora, die oorspronkelijk voor de muzikale omlijsting zou zorgen, afgebeld en waren de oranje versieringen vanmorgen al verwijderd.

Commissaris van de koning Willibrord van Beek kreeg van Laurens Touwen een rondleiding door De Delerij, maar niet voordat voorzitter Jan Mooij in een toespraak vertelde over het verleden van de Stichting Vluchtelingkinderen die De Delerij wist aan te kopen en te verbouwen tot wat het nu is: een multifunctionele locatie waar vluchtelingen en hun kinderen hulp krijgen bij allerlei praktische zaken. 

WERKBEZOEK Secretaris Jef Helmer blikte kort terug op de dag:,,Vrijwilligers reageerden vanmorgen teleurgesteld op het nieuws. Zij keken al weken uit naar het bezoek. Máxima zou in gesprek gaan met vrijwilligers. Mogelijk komt de koningin nog op werkbezoek naar Driebergen, maar het is nog veel te vroeg om daar iets concreets over te zeggen." Hoewel de naam van koningin Máxima nog wel veel gehoord bleef, werd het toch een geslaagde middag.

Bron video: Danny van der Linden