• Foto: Paul Nolens/BDU

De Binder viert 10-jarig bestaan

LEERSUM Het is op 7 juli precies tien jaar geleden dat het Leersumse Sport- en Cultuurcentrum De Binder officieel werd geopend. In het voorjaar van 2007 werd het gebouw al in gebruik genomen, maar op 7-7-2007 werd het toen splinternieuwe multifunctionele pand feestelijk geopend door de heer Kemner, oud-wethouder van Leersum. Het jubileum wordt gevierd op 7 juli vanaf 14:00 met activiteiten voor kinderen en een vrijdagmiddagborrel voor de volwassenen.

Edith Hazelzet

De Binder kwam er niet zonder slag of stoot. Ruud van Veenendaal, tien jaar geleden raadslid en nu penningmeester van stichting De Binder Bindt, kan zich de lange aanloop goed herinneren. ,,'Anders en Beter' heette het traject. Via een inspraakprocedure heeft het hele dorp zich kunnen mengen in de discussie over de vervanging van Dorpshuis 't Hof, dat destijds een soortgelijke functie vervulde maar dan kleinschaliger. Maar er speelden meer zaken in het dorp, zoals een mogelijke verplaatsing van HDS, dat uiteindelijk kunstgrasvelden kreeg aan de Wildbaan, en het vinden van een plek voor kinderopvang. In de raad waren wij van mening dat deze knelpunten in het dorp voor de gemeentelijke fusie opgelost moesten worden. Volgens mij zijn de meesten er uiteindelijk beter van geworden. Voor een klein dorp als Leersum kregen wij met De Binder een schitterende voorziening, die hier enthousiast is ontvangen."

VERTRAGINGEN Het bouwtraject kende wel grote vertragingen, met name door wateroverlast vanuit de vijver. ,,De waterdruk was zo groot, dat de fundering moest worden aangepast." Ook kwam de kuil waarin de sporthal zou komen, vol water te staan. Twee jaar lang moesten verenigingen met hun activiteiten uitwijken naar andere locaties in de regio, waarbij een hoop flexibiliteit, geregel en heen en weer rijden kwam kijken. Bij de terugkeer in De Binder werd het geduld beloond; tijdens de allereerste wedstrijd van Volleer in de nieuwe sporthal, de laatste van het seizoen, werden zij Nederlands kampioen zitvolleybal. Een mooie bijdrage aan de feestelijke start voor De Binder.

GOEDE SFEER Van Veenendaal is van mening dat door de nieuwe vorm van exploitatie sinds 1 januari 2017 - van, voor en met het dorp - al duidelijk verschil te merken is. ,,Met Leersumse jongens als Chris en Wilco, oudgediende Gerbout, en ook de jongere garde in de bediening, is de sfeer ten goede veranderd. De instelling is nu: we pakken alles aan, iedereen is welkom om iets te organiseren in De Binder. Je ziet dat er de afgelopen maanden al meer, en ook helemaal nieuwe, activiteiten waren. Mensen blijven hangen na trainingen, gewoon omdat het weer gezellig is." In de rustige zomermaanden zal de benedenverdieping van De Binder qua interieur onder handen worden genomen om deze sfeervoller te maken. De doe-dag in september zal bijdragen aan de verdere verfraaiing.

DOE-DAG Alle gebruikers en huurders van De Binder zijn uitgenodigd om op 9 september gezamenlijk het grote pand onder handen te nemen. Zakelijk leider Wilco Willemse hierover: ,,Er is sinds de overname in januari al veel opgeknapt, met name beneden waar dat ook heel hard nodig was. Nu willen we elders in het pand ook graag wanden opfrissen met een schilderbeurt, zaken schoonmaken en verenigingen aansporen hun eigen spullen eens goed uit te zoeken en op te ruimen." Toneelvereniging Darthuizen heeft al aangekondigd met een aantal mensen de podiumvloer in de theaterzaal te zullen schuren en schilderen. ,,Vele handen maken licht werk, dus wie wil helpen is op 9 september september is van harte welkom", nodigt Willemse uit.