Daling aantal woninginbraken zet door

HEUVELRUG In de eerste zes maanden van dit jaar is het aantal misdrijven in de gemeente Utrechtse Heuvelrug met negen procent afgenomen ten opzichte van 2014. Daarmee scoort de gemeente gunstiger dan het regionaal gemiddelde van min acht procent. Dat meldt de gemeente op haar website.

Het aantalwoninginbraken nam af met 39 procent. Zowel het aantal pogingen, als het aantal geslaagde inbraken nam af met respectievelijk 54 procent en 32 procent. Burgemeester Frits Naafs is blij met deze ontwikkeling. ,,Jarenlang hebben we met politie en inwoners geïnvesteerd in preventie, signalering en opsporing. Daar plukken we nu met elkaar de vruchten van. Voor mij is deze ontwikkeling een bewijs dat we op de goede weg zijn. Als de cijfers dalen, zie je vaak een beweging om de inspanningen terug te schroeven. Maar dat gaan we ten aanzien van misdrijven met ernstige impact voorlopig niet doen. We gaan dus door met de kentekencontroles bij de op- en afritten van de snelwegen, voorlichtingsactiviteiten en signaleringsoefeningen met Burgernetdeelnemers."

Begin januari meldde de gemeente nog een stijging van het aantal geweldsmisdrijven en meldingen van jeugdoverlast in 2014. Deze stijging heeft zich niet doorgezet. Dat wijst erop dat het vooral incidenten betrof en er voorlopig geen wijziging van de huidige aanpaknoodzakelijk is. De stijging van het aantal vernielingen, bedrijfsinbraken en winkeldiefstallen geven voorlopig nog geen reden tot zorg. Hoewel er ten opzichte van 2014 een stijging is, liggen de aantallen beduidend lager dan in 2012.

Burgemeester Naafs verwacht dat het veiligheidsniveau de komende jaren rond het huidige niveau blijft. ,,De totale criminaliteit is de afgelopen tien jaar sterk afgenomen. Onze inschatting is dat we een zekere ondergrens hebben bereikt. Het huidige veiligheidsniveau vasthouden gaat echter niet vanzelf. Dat vraagt een integrale benadering, een combinatie van zorg en straf en een voortdurend inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen." Als voorbeeld noemt Naafs de actualiteit rond 'verwarde personen'. ,,Als gemeente constateerden wij deze problematiek jaren geleden al. We hebben niet gewacht op instructies uit Den Haag, maar werken inmiddels al een jaar met ons interventieteam. Hierin werken politie, corporaties en partners uit de verslavingszorg en de geestelijkegezondheidszorg, onder regie van onze gemeente, met elkaar samen om inwoners die bijvoorbeeld verward, zorgmijdend en overlastgevend zijn, snel in een gecombineerd woon-en hulpverleningstraject te plaatsen. Actief en alert blijven, daar gaat het om."