• Monique José Timmermans

Dak Dorpskerk is opgeleverd

MAARSBERGEN ,,Het is fantastisch geworden", luidt eensgezind het oordeel over de nieuwe natuurleien op het dak van de Dorpskerk in Maarsbergen. ,,Er is een kwaliteitsslag gemaakt", volgens architect Paul van Vliet ,,Dit zijn duurzame gebouwen, het is mooi om ze in stand te houden. De nieuwe leien gaan zeker 80 jaar mee."

Joke van den Essenburg kent de historie: ,,Er lagen vanaf de bouw natuurleien op het dak, die zijn vervangen door mastiek en daarna door de asbesthoudende eternit leien, deze zijn straks verboden. De reden om de renovatie op te pakken. Nu zijn we weer terug bij de oorsprong met natuurleien." Van Vliet rekent terug: ,,De bouw is in 1884 geweest. Leien uit die tijd gingen maximaal 60 jaar mee. Dat er daarna voor goedkopere oplossingen is gekozen, zie je veel. Het is de periode rond en na de Tweede Wereldoorlog. Geld was elders harder nodig."

Volgens de kerkrentmeesters is het voordeel van een Rijksmonument dat er eisen worden gesteld bij het verstrekken van subsidie voor renovatie. ,,Dus wordt nu weer gekozen voor kwaliteit. We horen al veel positieve reacties van mensen. De kleur van de leien is bijzonder en had niet alleen vanuit de kerk de voorkeur, maar ook vanuit de gemeente Utrechtse Heuvelrug."

Blij is het college van kerkrentmeesters, Jan Maarten van der Meulen, Joke van den Essenburg en Dick Veldhuizen met de subsidies waaraan het Erfgoedparelfonds van de Provincie Utrecht het grootste deel heeft bijgedragen. ,,Er is daarnaast gespaard en onze gulle gevers zijn we vooral ook dankbaarheid verschuldigd."

Tenslotte wordt de plezierige samenwerking met de leidekkers van Engelberts genoemd. ,,Korte lijnen en efficiënt werken ook met de steigerbouwers en asbestverwijderaars."