• Marc Satijn

D66 ziet toch af van vierde wethouder

HEUVELRUG De kans dat er een vervangende wethouder komt voor de afgetreden wethouder Jan Willem van Dongen (D66) is nihil geworden. Sinds het terugtreden van de wethouder kwam de discussie binnen de Heuvelrugpolitiek op gang of hij vervangen moest worden, maar enkel de D66 en de Fractie Open bleken hier een voorstander van. Nu kiest zijn eigen partij toch eieren voor haar geld, maar stelt het wel eisen aan de besteding van de vrijgekomen salarisgelden.

Ondanks dat het merendeel van de Gemeenteraad al eerder te kennen gaf niets te zien in een vervanger voor Van Dongen, heeft de D66-fractie toch alles uit de kast geprobeerd te halen om als grootste partij vertegenwoordigd te blijven binnen het college. ,,Maar wij nemen het nu het initiatief om geen kandidaat voor te stellen", verklaart D66-raadslid Hugo Prakke. ,,Het grootste belang is namelijk niet het belang van D66."

STRIJDEN Wel zou de fractie willen zien dat het vrijkomende salarisbudget van circa 80.000 euro wordt besteed aan de verdere invulling van het Raadsbrede programma. In een motie stellen ze dat er teveel onderwerpen -zoals de uitvoering van het economisch programma, de routekaart naar Klimaatneutraal 2035, de woningbouwopgave en de uitvoering van het GVVP- nog op 'oranje' staan. ,,Wij blijven strijden om dit te realiseren. Als het dan niet is met een 4de wethouder, dan door een effectieve besteding van het vrijgekomen budget."

CONSEQUENTIES Burgemeester Naafs snapt de motie van de D66 en stelt dat er aan het idee verder geen financiële consequenties hangen. ,,Het salaris is namelijk reeds opgenomen in de begroting", zo verwoordt de portefeuillehouder. Of de rest van de gemeenteraad akkoord gaat met het voorliggende voorstel, zal donderdagavond blijken tijdens de gemeenteraadsvergadering.

COLLEGE In ieder geval geeft D66 nu te kennen niet meer met een voordracht voor een vierde wethouder te komen en zal het huidige college met drie wethouders en één burgemeesters de periode tot aan de verkiezingen vol moeten maken.