• Dorpsjournalist.nl

D66 betwijfelt vertrek van mariniers

DOORN Het nieuwe college moet zich er nadrukkelijk op gaan voorbereiden, dat de verhuizing van het Korps Mariniers naar Vlissingen niet doorgaat. Dat zegt fractieleider Hugo Prakke van de grootste oppositiepartij D66. Volgens hem wordt de kans steeds groter, dat het verhuisbesluit uit 2012 onder druk van tegenstribbelende mariniers en politieke twijfels wordt teruggedraaid.

Michiel Schaaij

Tot dusver wijzen burgemeester Frits Naafs en wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) steeds naar het Ministerie van Defensie, als de toekomst van de Van Braam Houckgeestkazerne ter sprake komt. Maar nu er in Den Haag nu over wordt nagedacht om de mariniersverhuizing af te blazen, moet het Heuvelrugcollege daarmee aan de slag, vindt Prakke. ,,We kunnen maar beter realistisch zijn."

DEBAT Ook de Tweede Kamerfractie van D66 heeft twijfels over de omstreden verhuizing. Na de hoorzitting van de vaste Kamercommissie voor Defensie afgelopen donderdag, toonde D66-kamerlid Salima Belhaj zich bezorgd over het grote aantal mariniers dat zegt af te haken, als hun plaatsing in Vlissingen doorgaat. Belhaj wil daarover nog voor het zomerreces een debat met de staatssecretaris.

KANTELPUNT Prakke zegt geen direct lijntje met de kamerfractie van zijn partij te hebben. ,,Maar blijkbaar zijn ze daar ook tot de conclusie gekomen om nog eens heel goed over het verhuisbesluit na te denken." Het kantelpunt in de besluitvorming zou weleens nabij kunnen zijn, denkt Prakke. ,,De onrust onder mariniers moet heel serieus genomen worden. En dat doe je niet door de rijdende trein te laten doordenderen."

VEROUDERD Als de mariniers in Doorn blijven, zal de verouderde kazerne gerenoveerd en uitgebreid moeten worden. Brigadegeneraal Jeff Mac Mootry verklaarde tijdens de hoorzitting wel uitbreidingsmogelijkheden te zien. De aangrenzende golfbaan is daarvoor een logische optie, denkt Prakke, want die is eigendom van de gemeente. Maar de twee hectare bos aan de zijde van landgoed Beukenrode wil hij niet opofferen.

TELEURGESTELD Overigens zegt Prakke teleurgesteld te zijn als het licht voor de mariniersverhuizing definitief op rood zou springen. ,,Vanaf 2012 zijn we heel hard bezig geweest met voorbereidingen om het vrijgekomen kazerneterrein in te vullen. Als de mariniers toch blijven, moeten we andere locaties gaan zoeken voor de geplande woningen en scholen."