• 112Heuvelrug.nl

Criminaliteitscijfers fors lager

HEUVELRUG Als de statistieken niet bedriegen, is de criminaliteit binnen de gemeentegrenzen van Utrechtse Heuvelrug met bijna 23 procent afgenomen. Ook in de buurgemeenten Bunnik, Rhenen en Zeist is een dalende tendens te zien. In Veenendaal, Woudenberg en Wijk bij Duurstede is juist sprake van een kleine stijging. Dat blijkt uit de meest recente maandcijfers van de politie Midden Nederland, die deze week zijn vrijgegeven.

Michiel Schaaij

ZEDENDELICTEN De veronderstelde daling van de criminaliteit in Utrechtse Heuvelrug is vooral zichtbaar bij het aantal woninginbraken, bedrijfsinbraken en winkeldiefstallen. Daarnaast kwamen er minder meldingen binnen over openlijke geweldpleging, mishandeling, bedreiging en huiselijk geweld. Het aantal zedenmisdrijven is in de eerste zeven maanden van dit jaar echter niet gedaald. Net als in dezelfde periode van 2016 werden er in de Heuvelrugdorpen zes zedendelicten geregistreerd.

KRITIEK Licht oplopende cijfers zijn alleen te zien bij het aantal autokraken en het aantal meldingen van overlast door jongeren. Critici plaatsen kanttekeningen bij de betrouwbaarheid van de officiële cijfers. Eerder dit jaar lekte een vertrouwelijke notitie van de politie en het Openbaar Ministerie uit, waarin werd toegegeven dat de cijfers niet de werkelijke omvang van de criminaliteit weergeven. Als oorzaken werden genoemd het tekort aan politieagenten en de dalende bereidheid van inwoners en bedrijven om aangifte te doen.