• Pixabay

Weinig nieuwe WW-uitkeringen in Utrechtse Heuvelrug

HEUVELRUG De horeca en de uitzendbureaus incasseren de grootste klappen als het gaat om werkgelegenheid. Het aantal WW-uitkeringen nam in deze sectoren toe. Ook veel winkelmedewerkers en chauffeurs verloren hun baan, terwijl de culture wereld het eveneens zeer moeilijk heeft. Wel nam het totaal aantal WW-uitkeringen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in maart af met 3,2 procent. Dat blijkt uit cijfers die het UWV donderdag heeft gepresenteerd.

Door de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus Covid-19 viel een groot deel van de werkzaamheden stil in sectoren zoals horeca, cultuur, detailhandel non-food en transport.

In maart ontstonden in arbeidsmarktregio Midden-Nederland, waar Utrechtse Heuvelrug toe behoort, 1.609 nieuwe WW-uitkeringen en werden 1.307 WW-uitkeringen beëindigd. Per saldo nam het aantal WW-uitkeringen met 40 procent toe ten opzichte van februari. Deze cijfers willen overigens niet zeggen dat de mensen van wie de WW-uitkering werd stopgezet, nu een baan hebben. Het kan ook zijn dat ze geen recht meer hebben op en WW-uitkering en in de bijstand terecht zijn gekomen of - afhankelijk van hun situatie - helemaal geen uitkering meer krijgen.

In voorgaande jaren was het aantal nieuwe uitkeringen in maart juist lager dan in februari. Zo was in maart 2019 het aantal nieuwe WW-uitkeringen 2,2 procent lager dan in februari 2019.

ZORG EN WELZIJN In de horeca, catering, cultuurhoek en uitzendbureaus kwamen vooral veel jongeren zonder werk te zitten. De uitbraak van het coronavirus en de 'intelligente lockdown' legden de werkzaamheden stil in deze sectoren. Maar ook in de detailhandel, non-food en vervoersector viel een groot deel van de werkzaamheden weg. Vanuit deze sectoren kwamen ook meer mensen in de WW terecht. Andere sectoren merkten op een andere manier de gevolgen van de coronacrisis. Zo nam in zorg en welzijn de werkgelegenheid toe en daalde het aantal WW-uitkeringen. Ook in de bouw nam het aantal WW-uitkeringen nog af, een gevolg van herstel na de bouwstop in de winter.

Eind maart telde de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht 11.371 WW-uitkeringen. Dat is 2,4 procent van de regionale beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht nam in maart toe met 280 uitkeringen (2,5 procent) ten opzichte van vorige maand. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht nog altijd 1.075 lager (-8,6 procent).

Het totaal aantal WW-uitkeringen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug nam in maart af met 3,2 procent. 536 personen ontvangen een WW-uitkering. In februari waren dat nog 554 personen.

NEDERLAND In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind maart uit op 250.400. Dat is 2,7% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 240.200. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk toe met 10.200 (4,3%). In alle provincies nam de WW toe. Een jaar eerder telde Nederland nog 267.700 WW-uitkeringen.