Come-back voor bedrijventerrein

LEERSUM Het Heuvelrugcollege blaast de plannen voor een bedrijventerrein tussen Leersum en Amerongen nieuw leven in. Eerder dit jaar verklaarde de Raad van State het bestemmingsplan ongeldig, maar burgemeester en wethouders hebben de aanleg van het terrein opnieuw op de politieke agenda gezet. In een brief aan de gemeenteraad stellen ze voor om het afgekeurde plan te repareren.

Michiel Schaaij

De kwestie rond de komst van een bedrijventerrein naar de Ameronger Eng sleept zich al bijna twintig jaar voort. Intussen worden de afwegingen die de Heuvelrugpolitiek moet maken er niet eenvoudiger op. Mochten de plannen definitief in de prullenbak verdwijnen, dan hangt de gemeente een forse schadeclaim van projectontwikkelaar Janssen de Jong boven het hoofd.

LEEGSTAND Bij de reanimatie van het plan moet rekening gehouden worden met nieuwe wettelijke eisen. Die zijn pas van kracht geworden nadat de gemeenteraad in 2013 groen licht voor het bedrijventerrein gaf. Met die nieuwe voorschriften wil de overheid voorkomen dat er voor leegstand wordt gebouwd. Als de provincie haar poot stijf houdt, valt niet te ontkomen aan een tijdrovend regionaal onderzoek om de actuele behoefte aan bedrijventerreinen vast te stellen.

DASSEN Ook de aanwezigheid van dassen op de Ameronger Eng speelt een belangrijke rol. Met een aanvullend onderzoek denkt het college te kunnen voorkomen dat de Raad van State het gerepareerde plan opnieuw onderuit haalt. Maar voorzitter Ton Meijer van de Dassenwerkgroep Utrecht & 't Gooi bestrijdt dat die aanvullende informatie niet door de Raad van State is meegewogen en zegt dat het college de gemeenteraad op het verkeerde been zet.

VOLKSTUIN Ten slotte is er nog de kwestie van tuinvereniging De Wildbaan die op de Ameronger Eng is gevestigd. Uit landschappelijk oogpunt zou dat complex moeten verhuizen als de bedrijvenstrook ten westen van de Amerongse Bertus Leendersweg er komt. De Raad van State wil meer duidelijkheid over die nieuwe locatie. Het college overweegt om die verhuizing dan maar uit het plan te halen en hoopt dat de provincie daarmee akkoord gaat.

VOORSTANDER Belangenvereniging Dorp en Natuur heeft inmiddels bekendgemaakt zich tegen de hernieuwde plannen te zullen verzetten. Ook in de Heuvelrugpolitiek is de komst van het Leersumse bedrijventerrein altijd een heet hangijzer geweest. Grootste voorstander is oppositiepartij VVD die eerder dit jaar al hartstochtelijk aandrong op reparatie van het plan. Volgens fractieleider Rob Jorg moet het college nu tempo maken en toezeggingen nakomen.